Crna Gora danas obilježava Dan nezavisnosti

Crna Gora će danas obilježiti Dan nezavisnosti - 21.

Republika Srpska 21.05.2012 | 10:03
Crna Gora danas obilježava Dan nezavisnosti
Crna Gora će danas obilježiti Dan nezavisnosti - 21. maj, kada su njeni građani 2006. godine na referendumu odlučili da istupe iz državne zajednice Srbije i Crne Gore. Prema zvaničnim rezultatima, na Referendumu je glasalo 419.240 građana ili 86,5 odsto od ukupnog broja birača.Crnogorsku nezavisnost podržalo je 230.661 građana ili 55,5 odsto, dok je za ostanak zajedničke države sa Srbijom bilo 185.002 ili 44,5 odsto.Održavanju reFerenduma prethodili su pregovori predstavnika blokova za nezavisnost i zajedničku državu preko slovačkog diplomate Miroslava Lajčaka, kojima je posredovala Evropska unija (EU).U višemjesečnim pregovorima najviše sporenja bilo je oko većine koja je potrebna da bi reFerendum uspio. Skupština Crne Gore usvojila je 1. marta Zakon o reFerendumu, koji je dogovoren uz preporuku EU. Za uspjeh reFerenduma bilo je potrebno da ga podrži 55 odsto izašlih birača. ReFerendumsko pitanje glasilo je "Želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom". Zakon je predviđao da se, ukoliko se građani na reFerendumu ne izjasne protiv pitanja o državno-pravnom statusu Crne Gore, plebiscit može ponoviti poslije tri godine. Skupština Crne Gore je na sjednici 2. marta, na osnovu prijedloga predsjednika Republike Filipa Vujanovića, donijela odluku da reFerendum o državno-pravnom statusu bude održan 21. maja. Za predsjednika Republičke reFerendumske komisije (RRK) izabran je Slovak František Lipka. Pravo izjašnjavanja na reFerendumu imali su građani koji su u skladu sa propisima o izborima imali biračko pravo. Prema podacima RRK, pravo glasa na reFerendumu imalo je 484.718 građana. ReFerendum je nadgledalo više od 3.400 posmatrača, od kojih 2.270 domaćih i oko 630 stranih. Izjašnjavanje građana pratilo je i više od 630 domaćih i novinara iz regiona. Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o državnim praznicima, prema kome je 21. maj proglašen Danom nezavisnosti. Povodom Dana nezavisnosti, 21. i 22. maj, proglašeni su za neradne dane u Crnoj Gori.