Zaštititi domaću proizvodnju

Vlada RS uputila je Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH informaciju u kojoj se traži zaštita domaće poljoprivredne proizvodnje od konkurencije iz uvoza.

Republika Srpska 11.07.2013 | 08:45
Zaštititi domaću proizvodnju

Vlada RS uputila je Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH informaciju u kojoj se traži zaštita domaće poljoprivredne proizvodnje od konkurencije iz uvoza.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kazao je da bi taj dokument uskoro mogao da se nađe na dnevnom redu Savjeta ministara.

"Podržavam svaku inicijativu koja ide u prilog zaštiti domaće proizvodnje, uključujući i ovu posljednju Vlade RS. Informacija će veoma brzo biti razmotrena i pripremljena za sjednicu Savjeta ministara BiH", istakao je Šarović, prvi čovjek Ministarstva koje ovaj dokument treba da predloži Savjetu ministara BiH.

Jedna od ključnih i praktičnih zaštitnih mjera predviđenih u informaciji koju je usvojila Vlada RS, podrazumijeva uvođenje posebne naknade na uvoz mesa, prerađevina od mesa, voća i povrća u BiH, a sve s ciljem zaštite teško ugrožene domaće poljoprivredne proizvodnje.

U informaciji se dalje navodi da bi se prihod od dodatnog uvoznog nameta sakupljao na izdvojenom računu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a predloženo je da se novac svakih sedam dana raspoređuje entitetima i Brčko distriktu.

Korištenje tog novca bilo bi striktno namjenski definisano, a njime bi raspolagala entitetska ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko posebnog namjenskog računa.

"Naknada za koncesiju na uvoznu djelatnost ne predstavlja fiskalno opterećenje i nije direktan prihod budžeta RS i BiH. Ovaj vid opterećenja ničim ne ugrožava privredne subjekte iz zemalja izvoznica u carinskom postupku", navodi se u informaciji.

Dalje se navodi da je donošenje ove odluke u potpunosti unutrašnje pitanje BiH i kao takvo nije prepreka u međunarodnim ugovorima koje ima BiH.

U vidu opšte konstatacije ovog dokumenta, navedeno je da je stanje poljoprivrede i prehrambene industrije RS i BiH direktna posljedica nedovoljne i neadekvatne zaštite domaće proizvodnje, loše ispregovaranih uslova i potpisanih sporazuma, raznih zloupotreba, nedovoljnog i neodgovornog rada svih inspekcijskih organa, u prvom redu sa nivoa BiH, a i sa nivoa RS.

Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS, ocijenio je da je Ministarstvo na čijem je čelu, iako nije nadležno za najveći broj aktivnosti u vezi sa spoljnotrgovinskim poslovanjem, ipak snažno zainteresovano za rješavanje ovih problema.

"Najviše smo zainteresovani za to, jer je u RS poljoprivreda više razvijena u odnosu na FBiH. I što jeste, dosad su se nadležne institucije malo bavile rješavanjem ovih problema", rekao je Mirjanić.

Na velikom broju graničnih prelaza ne rade vage, te se manipuliše količinama uvezene robe. Troškovi carinskih pregleda u BiH značajno su niži nego u zemljama u regionu, što značajno utiče na konkurentnost domaće robe, upozoravaju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Ovakvu ocjenu svojim praktičnim iskustvom potvrđuju i poljoprivrednici. Rade Jovićević, potpredsjednik Udruženja proizvođača povrća RS, istakao je da je opštepoznata stvar da je na graničnom prelazu Rača vaga neispravna.

"Vaga na ovom prelazu nedavno je tovar od 33 tone luka izvagala kao samo 13 tona. Ovo je nečuveno. Kada bi se u zemlju regularno uvozilo, odnosno kada bi se prikazivale prave cijene i količine, nama zaista ne bi bile potrebne nikakve mjere zaštite proizvodnje", kaže Jovićević.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, najavio je da je BiH na pragu postizanja dogovora za nastavak izvoza mlijeka u Hrvatsku.

"Na rješavanju ove teške situacije za BiH i Hrvatsku intenzivno sa nama rade entitetska ministarstva, Kancelarija za veterinarstvo BiH i Evropska komisija. Javnost će konkretne odgovore o razrješenju problema s izvozom mlijeka u Hrvatsku dobiti ovih dana", rekao je Šarović.

Komentari / 0

Ostavite komentar