Izvršiti analizu ugovora o koncesiji

Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu za 2012.

Republika Srpska 30.05.2013 | 13:24
Izvršiti analizu ugovora o koncesiji
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu za 2012. godinu u kome se zaključuje da je potrebno izvršiti analizu zaključenih ugovora o koncesiji.U Izvještaju se navodi da treba riješiti status spornih ugovora sporazumno između koncendenta i koncesionara ili u krajnjem slučaju pristupiti raskidanju ugovora, čije dalje postojanje nema ekonomsku opravdanost i pravnu cjelishodnost. Svi subjekti koncesionih odnosa treba da se angažuju na unapređenju poslova dodjele koncesija, a naročito na dosljednoj primjeni zakona, dokumenta o politici dodjele koncesija, kao i podzakonskih akata kojima se regulišu koncesioni odnosi u Republici Srpskoj. Nedopustivo je da poljoprivredno zemljište bude izuzeto iz sistema koncesija, kao što je predviđeno novim zakonom, naglašava se u zaključku Komisije za koncesije. Korištenjem poljoprivrednog zemljišta putem koncesija obezbjeđuje se njegova bolja iskorištenost i stvaraju se uslovi za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Imajući u vidu važeći Zakon o koncesijama, a i predloženi novi zakon o koncesijama, Komisija za koncesije smatra da koncesionu djelatnost treba proširiti na predmete koji nisu regulisani, ni novim zakonom o koncesijama, ni važećim, zaključuje se u Izvještaju.

Komentari / 0

Ostavite komentar