Evropski sud o isplati stare devizne štednje 10. jula

Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava zakazalo je za 10.

Republika Srpska 18.05.2013 | 12:45
Evropski sud o isplati stare devizne štednje 10. jula
Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava zakazalo je za 10. jul javnu raspravu u drugostepenom postupku povodom predstavke protiv bivših jugoslovenskih republika u vezi sa isplatom stare devizne štednje u slučaju "Ališić i drugi" pošto je u martu usvojio je žalbu Srbije i Slovenije i ukinuo prvostepenu presudu, objavljeno je na sajtu tog suda. Osporenom presudom sud je bio naložio Srbiji i Sloveniji da u roku od šest mjeseci od dana kada presuda postane konačna, preduzmu sve što je potrebno kako bi se svim štedišama isplatila stara devizna štednja, pod istim uslovima kao i štedišama u matičnim zemljama banaka. Sud je tada našao da je Slovenija odgovorna za vraćanje stare devizne štednje štedišama Ljubljanske banke, a da je Srbija odgovorna za vraćanje uloga štedišama Invest banke. Petočlani panel Evropskog suda za ljudska prava usvojio je 18. marta 2013. godine zahtjeve Srbije i Slovenije da se predmet Ališić i drugi protiv BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i BJR Makedonije razmatra pred Velikim vijećem (žalbu). Taj slučaj se odnosi na isplatu stare devizne štednje štedišama koji po raspadu SFRJ nisu mogli da slobodno raspolažu svojim štednim ulozima u Investbanci i Ljubljanskoj banci čija su sjedišta u Srbiji odnosno u Sloveniji, a koje su svoja predstavništva imale u drugim tuženim državama, prije svega BiH i Hrvatskoj. Pred Velikim vijećem suda tužene države imaće priliku da ponovo iznesu i detaljno obrazlože svoje argumente, kao i podnosioci predstavke, nakon čega će Veliko vijeće od 17 sudija izreći konačnu presudu. Osprena presuda od 6. novembra 2012. bila je "pilot" presuda, jer se pred tim Sudom nalazi više od 1.650 sličnih predstavki koje uključuju više od 8.000 podnosilaca. Presuda Velikog vijeća biće donijeta u roku od tri do četiri mjeseca, nakon rasprave u julu i biće javno objavljena. Dosadašnje iskustvo pokazuje da ona može biti istovjetna kao prvostepena odluka (malog) sedmočlanog vijeća, zatim da Veliko veće može malo da modifikuje prvostepenu presudu u nekim segmentima, kao i da može donijeti sasvim suprotnu odluku i utvrditi da nema odgovornosti za kršenje ljudskih prava.

Komentari / 0

Ostavite komentar