Rafinerija ulja Modriča “žirant” ruskom vlasniku

Rafinerija ulja Modriča, osim što gomila gubitke, dobila je i mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje na pitanje poslovanja u prošloj godini.

Republika Srpska 16.05.2013 | 15:36
Rafinerija ulja Modriča “žirant” ruskom vlasniku
Rafinerija ulja Modriča, osim što gomila gubitke, dobila je i mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje na pitanje poslovanja u prošloj godini. Akumulirani gubitak Rafinerije ulja veći je od 46,2 miliona, a to preduzeće je ruski vlasnik stavio za "žiranta“ da bi sebi podigli kredit. Naime, Rafinerija ulja u Modriči je prihvatila i potpisala korporativno solidarno jemstvo radi osiguranja zahtjeva "Vnješekonom banke“ iz Moskve kao zajmodavca po kreditu sklopljenom početkom 2008., kojim je dogovoreno dostavljanje novčanih sredstava do 40 miliona eura većinskom vlasniku, ruskom preduzeću "Neftegaz“. Revizorska kuća "Deloitte“ Banja Luka skrenula je ponovo pažnju da je, po osnovu preuzetog korporativnog solidarnog jemstva, Rafinerija ulja time prihvatila bezuvjetnu uplatu bilo kojeg iznosa do visine od 40 miliona eura zajmodavcu i to u slučajevima dospjelih iznosa za uplatu po spomenutom kreditu. Rukovodstvo Rafinerije smatra da, po njihovim saznanjima i informacijama dobijenim od  matičnog društva, neće biti značajno izloženi navedenom riziku od povrata kredita uime ruskog vlasnika. U revizorskom izvještaju za 2012. godinu "Deloitte“ upozorava da potraživanja modričke rafinerije od kupaca na kraju prošle godine iznose 13,3 miliona, ali se revizija nije mogla uvjeriti da će se moći naplatiti dugovi u iznosu od 1,9 miliona. Ovo preduzeće u 2012. izvršilo je promjenu metoda obračuna amortizacije dijela postrojenja i opreme, ukupne sadašnje vrijednosti od 22,2 miliona KM, a koja je korištena smanjenim intenzitetom za proizvodnju baznih ulja i parafina. Zbog toga se i revizija nije mogla uvjeriti u adekvatnost navedene stalne imovine iskazane u nekonsolidiranom bilansu stanja u Rafineriji na kraju prošle godine. Revizori su skrenuli i pažnju Rafineriji da nije ispoštovala date garancije i za uzeta dva kredita. Naime, preduzeće, kao garanciju za uredno vraćanje zajma, ima obavezu da održava nivo zaliha gotovih proizvoda u vrijednosti od oko 8,1 milion KM, odnosno zaliha sirovina, materijala, gotovih i poluproizvoda u vrijednosti od 23,4 miliona KM. Međutim, na kraju prošle godine vrijednost zaliha gotovih proizvoda iznosila je oko pet miliona, i manja je od vrijednosti predviđene ugovorom o kreditu za iznos od 3,1 milion KM. Također, vrijednost zaliha sirovina, materijala, gotovih i poluproizvoda bila je 18,3 miliona ili za oko pet miliona manja od predviđene. Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu, Rafinerija ulja u Modriči i banjalučki "Petrol“ su u većinskom vlasništvu ruske kompanije “Neftegazinkor”.

Komentari / 0

Ostavite komentar