Hitna registracija poslovnih subjekata u Srpskoj

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata, koji je utvrdila Vlada Republike Srpske, definisano je da je ovaj postupak hitan, jednoobrazan i primjenjiv na sve poslovne subjekte koje u BiH osnovaju domaća i strana fizička i pravna lica.

Republika Srpska 16.05.2013 | 11:50
Hitna registracija poslovnih subjekata u Srpskoj
Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata, koji je utvrdila Vlada Republike Srpske, definisano je da je ovaj postupak hitan, jednoobrazan i primjenjiv na sve poslovne subjekte koje u BiH osnovaju domaća i strana fizička i pravna lica. Cilj ovog zakona je da se utvrdi postupak upisa u registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, te da se u skladu sa Okvirnim zakonom BiH, uspostavi jednoobrazna identifikacija poslovnih subjekata, navodi se u obrazloženju Nacrta zakona. Posebnu novinu predstavlja uvođenje jednošalterskog sistema putem Agencije za posredničke i informatičko-finansijske usluge /APIF/. Prijava za upis u sudski registar podnosi se APIF-u, neposredno u štampanom obliku ili elektronskim putem, a Agencija je dužna da priloži potrebne isprave, predviđene ovim zakonom, i dostavi prijavu sa potrebnom dokumentacijom nadležnom registracionom sudu na odlučivanje. Nadležni registracioni sud donijeće odluku o registraciji u roku od dva dana od dana prijema prijave u pravilu, bez održavanja ročišta. Nacrt ovog zakona Vlada je utvrdila na jučerašnjoj sjednici.

Komentari / 0

Ostavite komentar