Pobuna medicinara: Ko je zapošljavao stihijski?

Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske u Kliničkom centru Banjaluka održao Prvi javni informativni zbor.

Republika Srpska 15.05.2013 | 16:25
Pobuna medicinara: Ko je zapošljavao stihijski?
Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske u Kliničkom centru Banjaluka održao Prvi javni informativni zbor.Medicinsko osoblje okupile su sporne i ishitrene odluke Uprave Kliničkog centra Banjaluka da ne produži ugovore o radu na određeno vrijeme za medicinske sestre i tehničare zaposlene u KC Banjaluka. Predsjednik Strukovnog sindikata,Ranko Palačković rekao je da se analizom stanja koju je uradio ovaj sindikat o dosadašnjem zapošljavanju u Kliničkom centru Banjaluka došlo do razočaravajučih rezultata. Podaci Sindikata medicinskih sestara i tehničara pokazuju da je u posljednje dvije godine zaposleno oko 200 novih i isključivo nemedicinskih radnika sa srednjom i nižom stručnom spremom, tako da trenutni broj medicinskih radnika iznosi svega oko 50% ukupnog broja zaposlenih. Takav odnos zaposlenih,stav je sindikata,je suprotan međunarodnim standardima u zdravstvu. Ovaj Sindikat smatra da su bivše uprave Kliničkog centra Banjaluka na nezakoniti način provodile stihijsko zapošljavanje bez bilo kakvog plana zapošljavanja i da treba utvrditi odgovornost zbog čega ova zdravstvena ustanova još uvjek nema i/ili ne primjenjuje akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Sve navedeno,smatraju u sindikatu,navodi na zaključak da je potrebno ispitati i da li su postojale koruptivne aktivnost bivših uprava u zapošljavanju nepotrebnih radnika. Ovaj Sindikat smatra da je dokazana činjenica da u Kliničkom centru nema dovoljan broj medicinskih sestara i tehničara i da će eventualno smanjivanje njihovog broja sigurno ugroziti mogućnosti kvalifikovane medicinske njege pacijenata. Strukovni sindikat je odlučan u namjerama da se usprotivi i ne dopusti bilo kakvo smanjenje postojećeg broja zdravstvenih radnika u Kliničkom centru Banjaluka i zahtijeva da se bez odlaganja stave van snage sve ishitrene odluke Uprave Kliničkog centra Banjaluka o neprodužavanju ugovora o radu na određeno vrijeme medicinskim sestrama i tehničarima. Sindikat ponovo zahtijeva da se prije bilo kakvih otpuštanja medicinskih kadrova hitno i bez daljih odlaganja pripremi nacrt dokumeta o novoj unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kliničkom centru Banjaluka, kao i da se omogući da on bude dostupan strukovnim sindikatima u zdravstvu, medijima i zainteresovanoj javnosti.    

Komentari / 0

Ostavite komentar