Željeznice Srpske suočene s problemom likvidnosti

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) kontinuirano posluju s gubitkom iz operativnih aktivnosti i susreću se s problemom likvidnosti, što može uzrokovati neizvjesnost nastavka poslovanja, upozorava se u revizorskom izvještaju za to javno preduzeće.

Republika Srpska 14.05.2013 | 15:29
Željeznice Srpske suočene s problemom likvidnosti
Željeznice Republike Srpske (ŽRS) kontinuirano posluju s gubitkom iz operativnih aktivnosti i susreću se s problemom likvidnosti, što može uzrokovati neizvjesnost nastavka poslovanja, upozorava se u revizorskom izvještaju za to javno preduzeće. Na kraju prošle godine ŽRS je imao akumulirani gubitak od 206,4 miliona KM, a uvećan za još 1,9 miliona KM na kraju prvog kvartala ove godine. Nezavisnu reviziju poslovanja ŽRS-a obavila je revizorska kuća “PKF Re Opinion” Sarajevo, dajući ŽRS-u mišljenje s rezervom te uz napomenu da to preduzeće ne bi moglo poslovati bez većinskog vlasnika, RS-a, odnosno pomoći iz bužeta entiteta. Da bi se kreditno zadužio kod dviju banaka ŽRS  je založio opremu (13 lokomotiva i 674 teretnih kola) u procijenjenom iznosu od 62.698.000 KM, dok  je na kraju prošle godine iskazao i obaveze prema Vladi RS-a od 45.423.000 KM, odnosno 30.487.000 KM nastale po osnovu izmirenja dospjelih obaveza po kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicione banke (EIB) i vlade Portugala, a koje je Vlada RS-a izmirila umjesto tog preduzeća. Revizija je navela i da uprava ŽRS-a na kraju 2012. nije bila izmirila obaveze prema zaposlenim za plaće i naknade za decembar 2012. godine, te poreze i doprinose za period od maja do decembra 2012. Obaveze po osnovu regresa nisu izmirene za 2011. i 2012., kao ni obaveze po osnovu toplog obroka za period od septembra do decembra 2012. U skladu sa stavom uprave, tokom 2012. došlo je do smanjenja toplog obroka zaposlenim radnicima, kojih je bilo ukupno 3.436 u radnom odnosu. ŽRS ima preuzete kapitalne obaveze u minimalnom iznosu od 7.400.000 KM, čija realizacija se očekuje tokom ove godine, a na kraju 2012. bio je u sudskim sporovima u ukupnom iznosu od 17.918.000 KM, po osnovu tužbi poslovnih partnera, odnosno radnih sporova. Među primjedbama ŽRS-u je navedeno da nije izvršio analizu, odnosno test na umanjenje vrijednosti zaliha materijala i rezervnih dijelova, a u neto knjigovodstvenom iznosu od 9.455.000 KM, iako je utvrđeno da predmetne zalihe imaju izuzetno nizak koeficijent obrta i došlo je do njihovog značajnog pada u vrijednostima te je procijenjeni vijek trajanja istekao. ŽRS nije konzistentno vršio ni procjenu fer vrijednosti građevinskih objekata i opreme, iako postoje indikacije da je došlo do njihovog značajnog pada u vrijednostima uslijed negativnih efekata globalne ekonomske krize, naročito na tržište nekretnina, te narušenog stanja u kojem se nalazi dio objekata.

Komentari / 0

Ostavite komentar