Neprijavljivanje radnika da bude krivično djelo

Ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da će u narednom periodu razmotriti mogućnost da neprijavljivanje radnika bude okvalifikovano kao krivično djelo.

Republika Srpska 25.04.2012 | 10:43
Neprijavljivanje radnika da bude krivično djelo
Ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da će u narednom periodu razmotriti mogućnost da neprijavljivanje radnika bude okvalifikovano kao krivično djelo.On je rekao da Ministarstvo ima nultu stopu tolerancije za rad na crno i da se takvo opredjeljenje može vidjeti i iz odredbi Zakona o radu, kojim je propisano da inspektor rada ima ovlašćenje da, osim izricanja novčane sankcije od 2.000 do 15.000 KM, poslodavcu kod kojeg zatekne neprijavljenog radnika može izreći i mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti do okončanja prekršajnog postupka. "Smatramo da ove izuzetno oštre sankcije odvraćaju najveći broj poslodavaca od namjere da angažuju radnike bez zaključivanja ugovora o radu, ali smo spremni da u budućnosti ove sankcije i dodatno pooštrimo ukoliko se pokaže da u RS postoji znatan broj poslodavaca koji se koriste radom na crno", rekao je Đokić za "Novi reporter". On je naveo da je u nedavno usvojeni Akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu uvršten i program zapošljavanja djece iz porodica boračkih kategorija. Prema riječima Đokića, biće biti insistirano da djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida imaju prioritet pri dobijanju posla. On je podsjetio da je Zakonom o pravima boraca propisano da su organi držane uprave i lokalne samouprave, javna i preduzeća koja su u cjelosti ili u većinskom vlasništvu države, opštine ili grada, kao i drugi subjekti koje je osnovala Vlada, dužni da primjene prioritet u zapošljavanju demobilisanih boraca, RVI i članova porodica poginuli boraca.