Prijavljeno 2.136 lica

U akciji "Stop prevarama - do penzije pošteno" Fondu za penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske do danas je prijavljeno 2.

Republika Srpska 20.04.2012 | 18:22
Prijavljeno 2.136 lica
U akciji "Stop prevarama - do penzije pošteno" Fondu za penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske do danas je prijavljeno 2.136 lica, od kojih najveći broj, njih 1.324, putem besplatne telefonske linije 080/050-100, saopšteno je iz Fonda.U najvećem broju prijava navodi se sumnja u zakonitost ostvarivanja prava na invalidsku penziju, pri čemu se sumnja u nepravilnosti prilikom obezbjeđivanja mediciske dokumentacije neophodne za ostvarivanje invalidske penzije u domovima zdravlja, bolnicama i organima vještačenja pri Fondu PIO (invalidske komisije). U Fondu navode da se veliki broj prijava odnosi na otvorene i potkrijepljene sumnje o učešću u Vojsci Republike Srpske i ostarivanju penzijskih prava po tom osnovu, prijave i sumnje u vezi sa lažiranjem kategorizacije boraca, duplog korištenja penzije ili drugog prava, ali i na lažiranje dokumentacije vjenčanih listova, potvrda o životu, školskih potvrda... U saopštenju se navodi da se sve prijave detaljno provjeravaju u nadležnim sektorima i službama Fonda upoređivanjem sa drugim bazama, ali i evidencijama Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. MUP-u Republike Srpske je, po ovom osnovu, na dalji postupak 7. februara proslijeđen spisak sa 84 lica. Internoj reviziji Fonda PIO Republike Srpske je u dva navrata, 8. februara i 8. marta, na detaljniju kontrolu predat spisak sa 194 lica, na osnovu kojih će se u zdravstvenim ustanovama izvršiti kontrola, sa ovlaštenim predstavnicima Ministarstva zdravlja. U kontektstu ove akcije, navodi se u saopštenju, izvršen je prestanak prava za 31 pojedinačnog i za 47 duplih korisnika (Republika Srpska, Srbija, Federacija BiH), obustavljena je isplate u 12 slučajeva duplih korisnika tuđe njege i pomoći, a sa isplate su isključena i 334 korisnika sa duplim statusom korisnika i osiguranika, jer novi Zakon o PIO ne dopušta da korisnik prava na penziju istovremeno bude i osiguranik.