BiH ima veliki problem zbog korupcije

Borba protiv korupcije biće od ključnog značaja za BiH u procesu koji ovoj zemlji predstoji kako bi postala članica Evropske unije, poručio je evropski komesar za proširenje Štefan File.

Republika Srpska 20.04.2012 | 11:52
BiH ima veliki problem zbog korupcije
Borba protiv korupcije biće od ključnog značaja za BiH u procesu koji ovoj zemlji predstoji kako bi postala članica Evropske unije, poručio je evropski komesar za proširenje Štefan File. File je podsjetio da je Evropska komisija u posljednjem Izvještaju o napretku 2011. godine navela da je BiH još u ranoj fazi u borbi protiv korupcije i da ovaj fenomen i dalje preovladava na mnogim područjima, a ozbiljan je problem u javnom i privatnom sektoru. Komentarišući šanse BiH da ove godine dobije status kandidata za EU, File je rekao za "Dnevni avaz" da je pristupanje EU postepen proces u kojem BiH, uz pomoć EU, pravi jedan korak za drugim. S obzirom na sve potrebne korake koje BiH treba da napravi, File je ocijenio da je u ovoj fazi prerano nagađati o datumima. File je rekao da ulazak Hrvatske u EU i činjenica da će granica ove zemlje sa BiH postati spoljna granica EU ne bi trebalo da stvori probleme ako su sve strane dobro pripremile zakonsku, administrativnu i fizičku infrastrukturu. "Što se tiče prelaska granica za građane, postojeća vizna liberalizacija za BiH znači da ne bi trebalo biti nikakvih značajnih problema", istakao je File. On je naveo da će, što se tiče trgovinske razmjene poljoprivrednih proizvoda ili izvoza hrane u cjelini, BiH morati hitno da preduzme sve potrebne mjere kako bi se nadogradila struktura ovih proizvoda i osiguralo efikasno provođenje politike bezjednosti hrane iz oblasti zakonodavstva EU. Govoreći o donatorskoj konferenciji za izbjeglice, koja će pod pokroviteljstvom Evropske komisije biti održana 24. aprila u Sarajevu, File je rekao da iako Evropska komisija finansijski podržava ovu konferenciju, karakter programa treba se gledati s regionalnog aspekta. "Potrebno je pronaći održiva rješenja za izbjeglice i raseljene osobe koje su u najvećoj potrebi, a ta rješenja treba da se temelje na dva načela: dobrovoljni povratak i lokalne integracije. A to su, ipak, odluke izbjeglica", rekao je File. Program je, naglasio je on, vezan uz izbjeglice, a ne uz države. "Na osnovu podataka UNHCR-a, prema istraživanjima koja provode međunarodne organizacije za migracije, većina ugroženih izbjeglica zaista se nalazi u Srbiji", rekao je File komentarišući činjenicu da će Srbija dobiti 335 miliona evra, a BiH 120 miliona evra.