Parlament Srpske o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi

Narodna skupština Republike Srpske nastaviće danas razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se uvode nove nadležnosti skupštine jedinice lokalne samouprave i načelnika opštine, odnosno gradonačelnika.

Republika Srpska 25.04.2013 | 07:40
Parlament Srpske o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi
Narodna skupština Republike Srpske nastaviće danas razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se uvode nove nadležnosti skupštine jedinice lokalne samouprave i načelnika opštine, odnosno gradonačelnika. Nacrtom zakona se na potpuniji način uređuje radno-pravni status načelnika odjeljenja opštinske uprave i sekretara skupštine jedinice lokalne samouprave, tehničkih i pomoćnih radnika i pripravnika u opštinskoj upravi, udaljenje službenika iz opštinske uprave, te disciplinska odgovornost službenika, navodi se u obrazloženju Nacrta zakona. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da će za svaku lokalnu vlast koja želi da bude efikasna biti lakše ako sekretari i načelnici odjeljenja budu izabrana i imenovana lica. Tokom skupštinske rasprave o ovom nacrtu zakona, Radojičić je rekao da će se ovaj akt morati dijelom uskladiti sa Zakonom o sukobu interesa. Radojičić je dodao da u zakonu treba ostaviti mogućnost da svi, osim načelnika opštine i gradonačelnika, budu u volonterskom statusu , kako bi se pojeftinila lokalna uprava. Narodna skupština Republike Srpske razmatraće Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2103.godinu, izvještaj o realizaciji Strategije razvoja turizma Republike Srpske za period 2011-2012.godina. Biće razmatran izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2012. godinu, izvještaj Ombudsmana za djecu za 2012.godinu.

Komentari / 0

Ostavite komentar