Ahmetović za novo prenošenje nadležnosti?

Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović zatražio je od svih klubova poslanika u Predstavničkom domu parlamenta BiH da imenuju po jednog predstavnika u radnu grupu za izradu izmjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, iako je parlament te izmjene već jednom odbio.

Republika Srpska 17.04.2012 | 10:00
Ahmetović za novo prenošenje nadležnosti?
Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović zatražio je od svih klubova poslanika u Predstavničkom domu parlamenta BiH da imenuju po jednog predstavnika u radnu grupu za izradu izmjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, iako je parlament te izmjene već jednom odbio. Sagovornici ''Presa RS'' iz poslaničkih klubova smatraju da Ahmetović ima skrivenu namjeru da progura novo prenošenje nadležnosti i osnuje još jednu besmislenu agenciju na nivou BiH. "Da sve bude još banalnije, on kao ministar nema čak ni zakonsko pravo da osniva radne grupe u kojima bi trebalo da sjede parlamentarci", rekao je sagovornik lista i dodao da Ahmetovićeva upornost može da ima objašnjenje samo u njegovoj želji da kontroliše parlament i upravlja poslanicima. List je u posjedu Ahmetovićevog dopisa poslaničkim klubovima u kome se podsjeća da je parlament BiH u novembru prošle godine odbio izmjene tog zakona. Međutim, on u tom dokumentu navodi da je izmjene i dopune zakona potrebno usvojiti da bi se ispunili određeni zahtjevi iz Akcionog plana za sprovođenje evaluacija mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) Savjeta Evrope, koji je Savjet ministara usvojio početkom novembra prošle godine. Dobro upućen izvor lista rekao je da Ahmetovićev zahtjev nema nikakve veze sa provođenjem ove evaluacije, već sa njegovom željom da se osnuje nova institucija na nivou BiH, i to finansijsko-obavještajna agencija BiH, za čije funkcionisanje ministar traži dva miliona maraka. ''Osnivanje nove agencije praktično bi označilo početak procesa prenošenja nadležnosti sa Republike Srpske na BiH u ovoj oblasti. Osim toga, osnovala bi se još jedna državna agencija bez jasnog plana šta bi ona trebalo da radi. U nekom bliskom periodu Srpskoj bi se ispostavio zahtjev za prenošenje nadležnosti za istrage u slučajevima pranja novca, a ona bi vjerovatno poslužila i za uhljebljenje određenih, prije svega bošnjačkih kadrova'', rekao je izvor.