Zabrinutost zbog reforme pravosudnog sistema

Evropski parlament je u rezoluciji od 29.

Republika Srpska 17.04.2012 | 09:56
Zabrinutost zbog reforme pravosudnog sistema
Evropski parlament je u rezoluciji od 29. marta izrazio veliku zabrinutost zbog sprovođenja reformi pravosudnog sistema i borbre protiv korupcije u Srbiji, piše "Politika". Parlament je pozdravio odluku Evropskog savjeta da se Srbiji odobri status kandidata i pozvao srpsku vladu da "pojača sve svoje napore da bi se osigurala nezavisnost i stručnost sudstva i tužilaštva, ali i u reorganizaciji pravosudnog sistema". U Rezoluciji se navodi da su razvoj nepolitizovanog pravosuđa i podjela vlasti bitni elementi u reformi pravosuđa. "Evropski parlament žali zbog nedostatka transparentnosti i niza nedostataka i propusta načinjenih u postupku revizije i u žalbenom postupku u vezi sa sudijama i tužiocima koji nisu reizabrani, uključujući i kršenje postupaka i standarda", navodi se u Rezoluciji i konstatuje da bi navedeni nedostaci mogli da imaju uticaj na nezavisnost sudstva, podjelu vlasti i vladavinu prava. U dokumentu se navodi da nedostaci na koje je ukazano, mogu imati posljedice i na "nepristrasan tretman za sve članove pravosuđa, uključujući i one koji su razriješeni".