Pare dovode u pitanje bezbjednost BiH

Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović izjavio je da će, ukoliko u budžetu BiH ne budu obezbijeđena dovoljna sredstva za funkcionisanje bezbjednosnog sektora, biti velikih problema u funkcionisanju policijskih i bezbjednosnih agencija.

Republika Srpska 13.04.2012 | 11:45
Pare dovode u pitanje bezbjednost BiH
Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović izjavio je da će, ukoliko u budžetu BiH ne budu obezbijeđena dovoljna sredstva za funkcionisanje bezbjednosnog sektora, biti velikih problema u funkcionisanju policijskih i bezbjednosnih agencija.Podsjećajući da Graničnu policiju u 2013. godini na granici sa Hrvatskom očekuje preuzimanje granice sa EU, Ahmetović je rekao da kapaciteti kojima trenutno raspolaže Granična policija, kako ljudski, tako i materijalno-tehnički, nisu dovoljni za takvu obavezu. On je naveo da Direkcija za poslove sa strancima u posljednjih godinu dana ima veći priliv azilanata iz Pakistana, Avganistana i ostalih zemalja, što je povećalo troškove ovoj direkciji, a da se u ovoj godini zbog usložnjene situacije u Aziji i Bliskom istoku može očekivati još veći priliv azilanata. "Ukoliko ne budemo imali dovoljno sredstava, nećemo moći adekvatno odgovoriti ovom velikom problemu i možemo narušiti kredibilitet i rejting BiH", rekao je Ahmetović za sarajevsko "Oslobođenje". On je upozorio na mogućnost ugrožavanja bezviznog režima za građane BiH ako se ne budu provodile strategije u skladu sa preuzetim obavezama. "Kada sve saberete, vidite da se radi o pristupu koji će bezbjednost u BiH više koštati od manjka para u budžetu", naglasio je ministar bezbjednosti BiH. Govoreći u ulozi potpredsjednika SDA, Ahmetović je potvrdio da u određenim pitanjima postoje problemi na relaciji sa SDP-om BiH. "U ovom trenutku uistinu imamo problem i razilaženje zbog usvajanja fiskalnog okvira BiH bez bilo kakve konsultacije, kako sa SDA tako i sa ministrima iz naše stranke u Vladi Federacije BiH", objasnio je Ahmetović.