Danas Veliki Četvrtak

Srpska pravoslavna crkva /SPC/ danas obilježava Veliki Četvrtak kao pomen na posljednju večeru Isusa Hrista.

Republika Srpska 12.04.2012 | 10:02
Danas Veliki Četvrtak
Srpska pravoslavna crkva /SPC/ danas obilježava Veliki Četvrtak kao pomen na posljednju večeru Isusa Hrista.Uoči dana stradanja na krstu, Isus i apostoli su se okupili u Jerusalimu na pashalnoj večeri. Tom prilikom Isus je uzeo hljeb i razlomivši ga na više komada podijelio ga apostolima govoreći im: ''Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje''. Prema Jevanđelju po Mateju, Hristos je zatim uzeo pehar sa vinom, obraćajući se učenicima: ''Uzmite i pijte iz ovoga svi, ovo je krv moja novoga zavjeta, koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja grijehova''. Ovim činom Sin Božiji ustanovio je tajnu evharistije - pričešća. On je na posljednjoj večeri, za koju se često koristi izraz ''tajna večera'', saopštio da će ga jedan od prisutnih apostola izdati. Nakon večere Isus Hristos i apostoli su se uputili u Getsimanijski vrt, gdje se on molio nakon što su apostoli zaspali. U molitvi je, kako pišu sveta jevanđelja, izgovarao riječi: ''Oče moj, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova, ali opet, ne kako ja hoću, nego kako Ti, i neka bude volja Tvoja'', dok ga je sve vrijeme molitve bodrio anđeo Gospodnji. U vrt je došao apostol Juda sa stražarima jerusalimskog hrama, koji se već ranije dogovorio sa jevrejskim starješinama da izda Hrista. Na pitanje stražara ko je Isus Nazarećanin, Isus je rekao: ''Ja sam''. Juda mu je prišao i poljubio ga u obraz, kao potvrdu stražarima da je to osoba koju traže. Te večeri Hristos je uhapšen i predat jevrejskim prvosveštenicima. Izraz ''Judin poljubac'' upotrebljava se u značenju izdajstva i potkazivanja.