Objavljivanje skeniranih izjava o imovinskim kartonima protivzakonito

Apelaciono upravno vijeće Suda BiH odbilo je tužbu Centralne izborne komisije i uvažilo zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podataka kojim je CIK-u naloženo da prekine obradu ličnih podataka objavljivanjem skeniranih izjava o imovinskim kartonima kandidata i izabranih lica na službenoj internet stranici.

Republika Srpska 09.04.2012 | 14:06
Objavljivanje skeniranih izjava o imovinskim kartonima protivzakonito
Apelaciono upravno vijeće Suda BiH odbilo je tužbu Centralne izborne komisije i uvažilo zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podataka kojim je CIK-u naloženo da prekine obradu ličnih podataka objavljivanjem skeniranih izjava o imovinskim kartonima kandidata i izabranih lica na službenoj internet stranici.Vijeće smatra da dostupnost javnosti u smislu odredbe člana 15.9. Izbornog zakona BiH podrazumijeva uspostavljanje sistema i stvaranje uslova da se svakoj zainteresovanoj osobi omogući pristup informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH, navodi se u obrazloženju presude. Prema mišljenju Apelacionog upravnog vijeća, neophodno je da postupanje kontrolora (tužioca-CIK BiH) zadrži izbalansiran pristup i razuman odnos proporcionalnosti između upotrijebljenih sredstava i zakonskih ciljeva, a ne bilo kojih izabranih od kontrolora, što se vidi iz obrazloženja presude koja se od tih ciljeva ne ograđuje nego ih potvrđuje, zbog čega je ovo vijeće cijeni nepravilnom i nezakonitom. Ranije je, presudom Vijeća za upravne sporove Suda BiH, uvažena tužba CIK-a BiH i poništeno rješenje Agencije za zaštitu ličnih podatka u BiH kojim je bilo naloženo CIK-u da prekine obradu ličnih podataka objavljivanjem skeniranih izjava o imovinskim kartonima kandidata i izabranih lica na službenoj internet stranici. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, nezadovoljna takvom odlukom, podnijela je Zahtjev za preispitivanje ove sudske odluke, a Apelaciono upravno vijeće uvažilo je zahtjev i preinačilo presudu Vijeća za upravne sporove tako da je tužba odbijena.