Kartografsku dokumentaciju dostaviti do 25. marta

Prema posljednjem "Planu aktivnosti Popisa stanovništva od 1.

Republika Srpska 23.03.2013 | 08:45
Kartografsku dokumentaciju dostaviti do 25. marta
Prema posljednjem "Planu aktivnosti Popisa stanovništva od 1. do 15. oktobra" predviđeno je da kompletna kartografska dokumentacija bude završena do kraja februara, a da do 25. marta entitetski zavodi za statistiku dostave tu dokumentaciju u elektronskom obliku Agenciji za statistiku BiH."Rok za dostavu kartografske dokumentacije je već do sada bio pomjeren, a prema preporukama Međunarodne posmatračke grupe, do novog pomjeranja ne bi smjelo doći ako se planira održavanje popisa u oktobru ove godine", rekao je Srni direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović. Prijedlog Interresorne radne grupe za kartografiju bio je da se, isključivo zbog potreba provođenja popisa stanovništva, definiše pojas oko entitetske linije razgraničenja sa po 50 metara sa jedne i sa druge strane, kao i da se izvrši identifikacija svih objekata u ovom pojasu, te na bazi analiza iznađe rješenje kako da se izvrši popis stanovništva u ovom pojasu. Ovaj broj, prema procjenama, ne bi trebalo da pređe 0,1 odsto od ukupnog broja stanovništva u BiH. "Kada komisija, koju će imenovati Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije BiH, završi posao i definiše entitetsku liniju razgraničenja moći će se lako odrediti koji objekti i osobe u ovom pojasu pripadaju kojem entitetu, a dok se to ne desi oni se mogu voditi u bazi kao osobe koje žive u pojasu entitetske crte", smatra Milinović. Prema njegovim riječima, Agencija za statistiku BiH zajedno sa Federalnim zavodom za statistiku i Zavodom za statistiku Republike Srpske radi na usaglašavanju finansijskog plana i budžeta planiranog za popis i te aktivnosti su u završnoj fazi. "Dodatna usaglašavanja su bila potrebna s obzirom na novonastale okolnosti kao što su - povećanje broja popisnih krugova, povećanje broja popisnica, uračunavanje troškova inflacije, etnička struktura popisivača i kontrolora u skladu sa popisom 1991. godine, te druga pitanja", pojasnio je on. Finansijska sredstva planirana za popis regulisana su Zakonom o izmjenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013, prema kojem minimum potrebnih sredstva za provođenje popisa treba da iznosi oko 42.625.000 KM. Direktor Agencija za statistiku BiH potvrdio je da će konačan izgled popisnice biti finalizovan do kraja ovog mjeseca, nakon čega će biti dostavljen Savjetu ministara BiH.

Komentari / 0

Ostavite komentar