Sud BiH da objavljuje podatke

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH dala je mišljenje Sudu BiH da ova pravosudna institucija može i treba informisati javnost o konkretnim postupcima sa imenom i prezimenom, te da takve informacije može objavljivati i na svojoj službenoj internet stranici u vremenskom periodu koji je neophodan za ispunjenje svrhe informisanja javnosti.

Republika Srpska 06.04.2012 | 18:31
Sud BiH da objavljuje podatke
Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH dala je mišljenje Sudu BiH da ova pravosudna institucija može i treba informisati javnost o konkretnim postupcima sa imenom i prezimenom, te da takve informacije može objavljivati i na svojoj službenoj internet stranici u vremenskom periodu koji je neophodan za ispunjenje svrhe informisanja javnosti.Suština mišljenja je da Sud nema pravo na takav način držati cjelovite presude i da je to suprotno pozitivnim zakonskim propisima i osnovnim principima obrade ličnih podataka. Agencija je, između ostalog, preporučila da se cjelovite presude postavljaju tako da se ne može utvrditi identitet lica na koja se odnsoe. U mišljenju se ukazuje da je javnost glavnog pretresa jedno od osnovnih principa krivičnog postupka koje se ne može ostvariti bez obrade ličnih podataka, te da su pravila i procedure u vezi sa javnošću glavnog pretresa, kao i isključenja javnosti regulisana u detalje Zakonom o krivičnom postupku. U mišljenju Agencija navodi da je glavni pretres javan, ali javnost glavnog pretresa može se isključiti u svakom momentu ako to zahtijeva javni ili privatni interes, što je stalna obaveza suda. Iz Agencije naglašavaju da predmeti poput ratnih zločina nedvosmisleno predstavljaju poseban javni interes i samim tim izazivaju i veliko javno interesovanje. Tu činjenicu sud mora imati u vidu prilikom odlučivanja po zahtjevu ili prilikom samoincijativnog informisanja javnosti, naglašava se između ostalog u saopštenju Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Reagovanje Agencije objavljeno je povodom učestalih navoda u medijima da je Sud BiH, donošenjem Pravilnika o pristupu informacijama, uskratio značajne informacije za javnost u vezi sa krivičnim postupcima. Povod za davanje mišljenja Sudu BiH bio je prigovor upućen Agenciji jednog nosioca podataka, koji je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora, sa napomenom da je kaznu izdržao ali da je ta presuda još uvijek dostupna na internet stranici Suda, te da se na taj način ugrožava njegovo pravo na privatnost.