Danas o nacrtu budžeta

Savjet ministara BiH razmatraće danas Nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2012.

Republika Srpska 05.04.2012 | 10:04
Danas o nacrtu budžeta
Savjet ministara BiH razmatraće danas Nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2012. godinu, koji je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora BiH. Na dnevnom redu sjednice je i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, najavljeno je iz Savjeta ministara BiH. Savjet ministara na sjednici 30. marta donio je zaključak da će predložiti Parlamentarnoj skupštini BiH da stavi van snage izmjene i dopune ovog zakona, čime bi prestalo njegovo pravno dejstvo. Odlučeno je da će prava pripadnika Oružanih snaga BiH u narednom periodu biti regulisana izmjenama i dopunama izvornog zakona. Ministarstvo odbrane BiH zaduženo je da u saradnji sa entitetskim vladama i penzionim fondovima otpočne i završi procedure u smislu priprema nacrta izmjena i dopuna izvornog zakona. Savjet ministara BiH razmatraće danas i Polugodišnji pregled realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Evropskog partnerstva, za period od jula 2011. do februara 2012. godine. Na najavljenom dnevnom redu je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Pred ministrima će se, između ostalog, naći i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o statistici BiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH.