Danas okupljanje svih otpuštenih vojnika

Pred zgradom institucija BiH danas će se okupiti svi prijevremeno penzionisani vojnici, bivši pripadnici Oružanih snaga BiH, kako bi zatražili da Savjet ministara BiH sa današnje sjednice skine s dnevnog reda Nacrt budžeta institucija BiH za 2012.

Republika Srpska 05.04.2012 | 10:03
Danas okupljanje svih otpuštenih vojnika
Pred zgradom institucija BiH danas će se okupiti svi prijevremeno penzionisani vojnici, bivši pripadnici Oružanih snaga BiH, kako bi zatražili da Savjet ministara BiH sa današnje sjednice skine s dnevnog reda Nacrt budžeta institucija BiH za 2012. godinu. Predstavnik penzionisanih vojnika Senad Hubjer rekao je Srni da se očekuje dolazak od 1.500 do 2.000 bivših pripadnika Oružanih snaga BiH, kao i članova njihovih porodica iz najbližih kantona u Federaciji BiH. On je istakao da otpušteni vojnici nisu zadovoljni, jer se Nacrt budžeta za 2012. godinu ne dogovara paralelno u paketu sa izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, za koje se očekuje da će biti dogovorene tokom naredne sedmice. Komentarišući jučerašnji radno-konsultativni sastanak u Sarajevu o rješavanju problema penzionisanja bivših pripadnika Oružanih snaga BiH, Hubjer je rekao da sastanak za njih nije donio ništa novo, osim toga da do 8. aprila fondovi za penzijsko i invalidsko osigranje Republike Srpske i Federacije BiH pisanim putem dostave prijedloge mogućih rješenja. Sve nadležne institucije trebalo bi da do 10. aprila, dostave Ministarstvu odbrane BiH prijedlog mogućeg rješenja za provođenje zaključka Savjeta ministara da stvoreni dug prema otpuštenim vojnicima bude uvršten u budžet institucija BiH za ovu godinu, zaključeno je na današnjem sastanku. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je juče iznio stav da ovo pitanje treba rješavati u institucijama BiH, ali da će Republika Srpska i njeni predstavnici pomoći u rješavanju ovog problema u mjeri u kojoj je to moguće. Savjet ministara na sjednici 30. marta donio je zaključak da će predložiti Parlamentarnoj skupštini BiH da stavi van snage izmjene i dopune Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, čime bi prestalo njegovo pravno dejstvo, te je odlučeno da će prava pripadnika Oružanih snaga BiH u narednom periodu biti regulisana novim izmjenama i dopunama izvornog zakona. Savjet ministara BiH tada je jednoglasno usvojio zaključak da se obavezuje da u budžet BiH za ovu godinu budu uvrštena sredstva kojima će otpuštenim pripadnicima Oružanih snaga BiH biti isplaćene penzije u skladu sa zakonom u periodu u kojem je on počeo sa važenjem, zaključno sa 31. martom 2012. godine.