Majka Tereza (ni)je bila svetica?

Rad, koji će biti objavljen u martovskom izdanju žurnala Studije o religiji i nauci, predstavlja analizu objavljenih članaka o Majci Terezi, piše B92.

Republika Srpska 05.03.2013 | 19:34
Majka Tereza  (ni)je  bila svetica?
Rad, koji će biti objavljen u martovskom izdanju žurnala Studije o religiji i nauci, predstavlja analizu objavljenih članaka o Majci Terezi, piše B92.net.Istraživači tvrde da je njen imidž svetice konstruisan i da nije u vezi sa sakupljenim činjenicama kao i da je njena beatifikacija orkestrirana uz pomoć medijske kampanje. „Dok smo sakupljali dokumentaciju u vezi sa fenomenom altruizma za jedan seminar, naišli smo na život i djelo Majke Tereze, jedne od najslavljenijih žena katoličke crkve, i to nas je navelo da produbimo naše istraživanje“, izjavio je profesor Larive. Kao rezultat toga, oni su sakupili preko 500 dokumenata u vezi sa Majkom Terezom, a oni su pokazali da činjenice razotkrivaju mit. U njihovom radu, naučnici spominju nekoliko problema koji nisu uzeti u obzir prilikom njene beatifikacije poput „njenog sumnjivog odnosa prema bolesnima, njenih upitnih političkih kontakata, sumnjivog načina na kojima se raspolagalo velikim sumama novca i njenog viđenja abortusa, braka i kontracepcije koje je bilo ispunjeno dogmama“. U vrijeme njene smrti, Majka Tereza je otvorila 517 misija koje su primale siromašne i bolesne u više od 100 zemalja. Ove misije opisivane su kao „dom za umiruće“ od strane ljekara koji su ih posjećivali. Oni su zapazili veliki nedostatak higijene, čak i uslove koji su bili nedopustivi, kao i nedostatak prave njege, neadekvatne hrane i lijekova. Problem nije bio nedostatak novca – fondacija koju je stvorila Majka Tereza uspjela je da sakupi stotine miliona dolara, već njeno viđenje smrti i patnje: „Postoji nešto prelijepo u gledanju siromašnih koji prihvataju sreću da pate poput Isusa. Svijet dobija više kroz njihovu patnju“, bio je njen odgovor na kritiku. Međutim, kada je njoj bila potrebna medicinska pomoć, ona je posjećivala moderne bolnice u Americi. Majka Tereza je bila velikodušna sa molitvama ali jako škrta sa milionima fondacije kada je ljudska patnja bila u pitanju. Tokom brojnih poplava u Indiji ona je ponudila brojne molitve ali ne i direktnu finansijsku pomoć. Sa druge strane, nije imala nikakvu zadršku prilikom primanja Legije časti i donacije od diktatora Duvalijea sa Haitija. Milioni dolara prebačeni su na brojne bankovne račune, ali većina njih ostala je misterija. „Ukoliko uzmemo u obzir promiskuitetno vođenje finansija Majke Tereze, ne možemo a da se ne zapitamo gdje su milioni dolara za najsiromašnije otišli?“, tvrdi Larive. Sa svim ovim uzbunjujućim činjenicama, kako je Majka Tereza uspjela da izgradi imidž svetice? Sudeći po nalazima tri istraživača, njen sastanak u Londonu 1968. godine sa Malcomom Mudggeridgeom sa BBC-ja, novinarom koji se zalago protiv abortusa, predstavljao je ključnu prekretnicu. On je odlučio da podupre Majku Terezu filmom koji je snimio 1969. godine dajući joj zasluge za „prvo fotografsko čudo“, iako su zasluge zapravo trebale da idu novom filmu koji je razvio Kodak. Nakon toga, Majka Tereza je putovala po svijetu primajući brojne nagrade, uključujući i Nobelovu nagradu za mir.    

Komentari / 0

Ostavite komentar