Borcima isplata penzija od dana važenja zakona

Savjet ministara BiH jednoglasno je danas usvojio zaključak da se obavezuje da u budžet BiH za ovu godinu budu uvrštena sredstva kojima će otpuštenim pripadnicima Oružanih snaga /OS/ BiH biti isplaćene penzije u skladu sa Zakonom u periodu u kojem je on počeo sa važenjem, zaključno sa 31.

Republika Srpska 30.03.2012 | 13:05
Borcima isplata penzija od dana važenja zakona
Savjet ministara BiH jednoglasno je danas usvojio zaključak da se obavezuje da u budžet BiH za ovu godinu budu uvrštena sredstva kojima će otpuštenim pripadnicima Oružanih snaga /OS/ BiH biti isplaćene penzije u skladu sa Zakonom u periodu u kojem je on počeo sa važenjem, zaključno sa 31. martom 2012. godine – izjavio je predsjedavajući Savjeta ministara Vjekoslav Bevanda. Prema njegovim riječima, ova sredstva biće prebačena penzionim fondovima Republike Srpske i Federacije radi krajnje isplate korisnicima. Bevanda je naveo da je donesen i zaključak da će Savjet ministara predložiti Parlamentarnoj skupštini BiH da stavi van snage izmjene i dopune Zakona, čime bi prestalo njegovo pravno dejstvo. On je rekao da je posebno bitno da će prava pripadnika OS BiH u narednom periodu biti regulisana kroz izmjene i dopune izvornog zakona, a Ministarstvo odbrane BiH je zaduženo da, u saradnji sa entitetskim vladama i penzionim fondovima, otpočne i završi procedure u smislu priprema nacrta izmjena i dopuna izvornog zakona. „Stavlja se van snage dopuna koja je bila do sada važeća, a istovremeno se radi nacrt izmjena i dopuna izvornog zakona, a sve s ciljem da prava otpuštenih pripadnika OS BiH budu ujednačena sa pravima srodnih kategorija na entitetskom nivou“ – pojasnio je Bevanda. Prema njegovim riječima, Savjet ministara predložiće Parlamentarnoj skupštini zajedničko usvajanje budžeta za ovu godinu i ovih izmjena zakona. „To je jedan paket koji će omogućiti da se niko ne osjeća prevarenim“ – smatra Bevanda. On je izrazio nadu da boračka populacija neće više biti predmet manipulacija. „Ja neću trčati kao filmska zvijezda i kupiti poene. Ja sam na ovom rješenju radio 12 do 13 dana danonoćno, ne da bih prikupljao jeftine poene“ – naglasio je Bevanda na konferenciji za novinare za čije su se sve vrijeme čuli protesti penzionisanih pripadnika OS BiH koji se nalaze ispred zgrade zajedničkih institucija BiH.