Nastavak suđenja za zločine u "Viktor Bubnju"

Saslušanjem prvog svjedoka Tužilaštva BiH danas će biti nastavljeno suđenje Besimu Muderizoviću, Ramizu Avdoviću i Ilijanu Nikolaju Vintili, optuženim za zlostavljanje srpskih civila u bivšoj kasarni "Viktor Bubanj" u Sarajevu.

Republika Srpska 28.03.2012 | 11:03
Nastavak suđenja za zločine u "Viktor Bubnju"
Saslušanjem prvog svjedoka Tužilaštva BiH danas će biti nastavljeno suđenje Besimu Muderizoviću, Ramizu Avdoviću i Ilijanu Nikolaju Vintili, optuženim za zlostavljanje srpskih civila u bivšoj kasarni "Viktor Bubanj" u Sarajevu.Ova tri lica optužena su da su učestvovala u uspostavljanju i održavanju sistema zlostavljanja civila srpske nacionalnosti sa područja grada Sarajeva, protivzakonito ih zatvarali u bivšoj kasarni "Viktor Bubanj", gdje su bili podvrgnuti namjernom nanošenju snažnog fizičkog ili duševnog bola ili patnje, povreda fizičkog integriteta ili zdravlja i prisiljavanju na prinudni rad, što je imalo za posljedicu smrt 18 zatvorenika. Muderizović je u to vrijeme bio zamjenik upravnika na petom spratu Centralnog zatvora u Sarajevu i komandir vojnog zatvora u bivšoj kasarni "Viktor Bubanj", Avdović je bio komandir straže na petom spratu Centralnog zatvora i bivšoj kasarni "Viktor Bubanj", a Vintila je bio kuvar i stražar u vojnom zatvoru u bivšoj kasarni. Tužilac vjeruje da će iskazima 74 svjedoka, među kojima je 50 bivših zatočenika, te dva vještaka medicinske struke i jednog vojnog, kao i materijalnim dokazima navedenim u optužnici, dokazati da su optuženi počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, za šta se terete. Branioci optuženih su na ročištu održanom 22. marta odbacili navode optužnice kao neopravdane, navodeći da će tokom postupka dokazati da njihovi branjenici nisu učestvovali u udruženim akcijama protiv civilnog stanovništva. U bivšoj kasarni "Viktor Bubanj" bilo zarobljeno najmanje 200 civila srpske nacionalnosti, kojima nije bio saopšten razlog zarobljavanja, niti je protiv većine njih vođen krivični postupak. Civili su fizički i psihički bili zlostavljani i prisiljavani na prinudni rad, a 18 zatvorenika nije preživjelo. Početak suđenja trojici optuženih zakazan je u 9.00 časova.