Izabrana opštinska vlast

Radomir Pavlović iz SNSD-a izabran je za predsjednika Skupštine opštine Srebrenica, a Biljana Rakić iz SDS-a za zamjenika načelnika opštine.

Republika Srpska 17.01.2013 | 06:33
Izabrana opštinska vlast
Radomir Pavlović iz SNSD-a izabran je za predsjednika Skupštine opštine Srebrenica, a Biljana Rakić iz SDS-a za zamjenika načelnika opštine.Odbornici su danas u nastavku konstitutivne sjednice za potpredsjednika Skupštine opštine /SO/ izabrali Hamdiju Fejzića iz Saveza SDA/SBiH. Konstitutivna sjednica je prekinuta 31. decembra, jer nisu bila usaglašena imena kandidata za zamjenika načelnika opštine. To pitanje je proteklih dana riješeno međustranačkim dogovorom srpskih stranaka i usaglašavanjem sa načelnikom opštine Ćamilom Durakovićem koji je na tu dužnost predložio Rakićevu, a odbornici su taj prijedlog jednoglasno podržali. Na današnjoj sjednici razriješeni su dužnosti sekretar Skupštine opštine i načelnici odjeljenja, a do izbora novih kandidata konkursom, imenovani su vršioci dužnosti. Dosadašnji sekretar SO Svjetlana Marković ponovo je imenovana na tu dužnost, za načelnika za finansije imenovana je Vesna Kočević iz SNSD-a, za načelnika za privredu Dane Katanić iz SDS-a, za načelnika opšte uprave imenovan je Sadmir Nukić iz SBB-a, za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Hanisa Jahić i za društvene djelatnosti i javne servise Bego Bektić, kandidati Saveza SDA/SBiH. Izabrana je i Komisija za Statut i propise, a na narednoj sjednici biće izabrana ostala skupštinska radna tijela. Nakon konstitutivne, održana je i prva redovna sjednica novog saziva Skupštine opštine na kojoj je donesena odluka o privremenom finansiranju opštine do donošenja novog budžeta za što je krajnji rok 31. mart. Tom odlukom je predviđeno da opština može u prva tri mjeseca raspolagati sa 1.288.440 KM, koliki su bili njeni troškovi u prva tri mjeseca prošle godine. Načelnik Duraković pohvalio je današnji rad Skupštine i rekao da platforma o zajedničkom djelovanju koju su potpisale sve stranke koje imaju odbornike u Skupštini ove opštine, podrazumijeva međustranačko dogovaranje, usaglašavanje i kompromise koji treba da olakšaju rad odbornicima i da omoguće efikasniji rad Skupštine opštine. Duraković je Srni rekao da je na osnovu platforme ispoštovana procedura za izbor zamjenika načelnika. "Od SDS-a, kome po međustranačkom dogovoru koalicionih partnera pripada ta pozicija, dobio sam imena četiri kandidata i predložio sam Biljanu Rakić, mladog ekonomistu koja je jednoglasno izabrana i to mi pričinjava zadovoljstvo i uliva optimizama da predstoji dobra saradnja sa Skupštinom i uspješan rad opštinske vlasti", dodao je Duraković. Novi-stari predsjednik Skupštine opštine Radomir Pavlović, koji je i predsjednik SNSD-a u Srebrenici, rekao je da je ova partija dala podršku izboru Rakićeve radi poštovanja platforme i jedinstvenog nastupa srpskog bloka u Skupštini opštine Srebrenica, iako joj nedostaje iskustva da bi obavljala tu odgovornu dužnost. "Veoma je važno da smo u zakonskom roku od 30 dana od dana objavljivanja izbornih rezultata konstituisali Skupštinu i izabrali opštinsku vlast", ocijenio je Pavlović. On je istakao da je to važno kako bi se mogli okrenuti obavezama i izradi programa rada Skupštine opštine i načelnika, kao i pripremi i usvajanju opštinskog budžeta, te posvetiti pažnju životu i potrebama građana ove opštine. Pavlović je uvjeren da će nova opštinska vlast uspješno raditi u naredne četiri godine i da predstoji aktiviranje na stvaranju ambijenta za nova ulaganja, otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje. On je istakao da je opštinskim budžetom potrebno plnirati veća sredstva za podsticaj poljoprivredi radi samozapošljavanja izvjesnog broja nezaposlenih i lakšeg prevazilaženja ekonomske krize koja pogađa stanovnike ove opštine od kojih je većina u kategoriji siromašnih.