Nije razmatran zaključak Vlade

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske nisu prihvatili dnevni red posebne sjednice kojim je bilo predviđeno razmatranje zaključka Vlade RS kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte Republike Srpske i distrikta Brčko.

Republika Srpska 23.02.2012 | 15:05
Nije razmatran zaključak Vlade
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske nisu prihvatili dnevni red posebne sjednice kojim je bilo predviđeno razmatranje zaključka Vlade RS kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte Republike Srpske i distrikta Brčko.Za predloženi dnevni red glasalo je 13 poslanika, protiv dnevog reda nije bio niko, a 43 su bila uzdržana. Predsjednik Narodne skupštine RS Igor Radojičić zaključio je, nakon današnjeg glasanja o predloženoj tački dnevnog reda, osmu posebnu sjednicu Narodne skupštine RS. Vlada Republike Srpske početkom decembra prošle godine usvojila je zaključak prema kojem se "objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte Republike Srpske i Brčko distrikta". Na karti se jasno vidi da se entitetska linija Srpske zaustavlja na mjestu dodira sa distriktom, i ne prolazi kroz njega, kako je bilo na dosadašnjim kartama. Ovim je potvrđena Arbitražna odluka o Brčkom o tome da je Brčko distrikt u zajedničkom vlasništvu dva entiteta, a time je uklonjen i posljednji uslov za zatvaranje supervizije. SAD i supervizor u Brčkom više puta su stavili do znanja da zatvaranja supervizije u Brčkom nema sve dok Republika Srpska i formalno ne prizna da kroz distrikt ne prolazi entitetska linija.