Nazire se kostur budućeg modela mehanizma koordinacije

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je Srni da je radni tim, nakon što je ranije usvojio principe za izradu sistema koordinacije u procesu evopskih integracija, na posljednjem sastanku, razmotrio konkretne prijedloge, odnosno, moguće modele koordinacije.

Republika Srpska 13.01.2013 | 09:34
Nazire se kostur budućeg modela mehanizma koordinacije
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je Srni da je radni tim, nakon što je ranije usvojio principe za izradu sistema koordinacije u procesu evopskih integracija, na posljednjem sastanku, razmotrio konkretne prijedloge, odnosno, moguće modele koordinacije.Cvijanovićeva je dodala da je dogovoreno i da se pristupi izradi nacrta odluke, kako bi se kroz dalju diskusiju došlo do konačnog rješenja, jer se sada nazire kostur budućeg modela, a potrebno je stići do konačne organizacione šeme i raditi na detaljima. "Kad će se doći do konačnog rješenja teško je predvidjeti, ali mislim da je realno da se to desi u bližoj budućnosti. Pri tome, postoje određene stvari koje će zahtijevati dodatnu pažnju i veći angažman da se konačno definišu ili da se o njima postigne saglasnost. Najvažnije je doći do dobrog i održivog modela, jer to radimo zbog sebe, a ne da bismo zadovoljili strance ili da bismo im poslali poruku kako nešto radimo", istakla je Cvijanovićeva. Ona je naglasila da je u pitanju ozbiljan posao, jer treba da budu uspostavljenje različite formacije sastavljene od predstavnika svih nivoa vlasti, da se njihovo ponašanje utvrdi poslovnicima o radu i da se napravi održiva veza između tehničko-operativne i političke koordinacije koja će biti lišena političkih sporenja. "Ukratko, treba obezbijediti sistem koordinacije koji će omogućiti stvarno kretanje uz izbjegavanje blokada procesa, a koji će se zasnivati na ustavnim nadležnostima svih nivoa vlasti. Pri tome, treba sve to kombinovati sa postojećim tijelima uspostavljenim na osnovu Privremenog sporazuma, odnosno kasnije šP-a kad stupi na snagu, zaduženim za praćenje provođenja ugovornih obaveza", objasnila je Cvijanovićeva. Prema njenim riječima, model koji se sada izrađuje moraće se nadograditi nakon nekoliko godina kad se BiH približi fazi pristupnih pregovora, a do tada je bitno da se obezbijedi operativnost svih nivoa vlasti i utvrdi način međuinstitucionalnog usaglašavanja stavova između različitih nivoa vlasti. "Jedan glas u različitim oblastima ne podrazumijeva uspostavljanje institucionalne tačke koju će neko ovlastiti da provodi evropske poslove u ime drugih, već on podrazumijeva komunikacijski most preko kojeg se prezentuje Evropskoj uniji ono što je usaglašeno na unutrašnjem planu i da se od EU prenese `zadatak` unutrašnjim nivoima sistema, pri čemu oni sami treba da provode obaveze, zajednički donose odluke, daju smjernice, utvrđuju prioritete i slično`", rekla je Cvijanovićeva. Ona je naglasila da svrha mehanizma koordinacije nije da se fingira proces, već, naprotiv, da svako efikasno radi svoj dio posla i tome bude posvećen, te da sve to bude koordinisano, jer se cijela BiH kreće ka EU, pa zato proces mora i da bude vlasništvo svih u BiH, a ne nekih imaginarnih izolovanih tačaka. "Vjerujem da ćemo doći do takvog modela koji će moći da odgovori potrebama integracionog procesa, i koji će nakon silnog višegodišnjeg nereda i političkih trikova i pokušaja preuzimanja nadležnosti kroz taj proces, konačno biti održiv i efikasan i pružiti mogućnost da proces integracija doživljavamo ka nešto što je naše, a ne kao nametnutu stvar", naglasila je Cvijanovićeva.