Manipulacije pri registraciji birača

Lokalni izbori u Srebrenici pokazali su nedostatke Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH i ukazali na mogućnost da se u okviru zakona manipuliše u vezi sa registracijom birača, upozorava ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović.

Republika Srpska 25.12.2012 | 05:53
Manipulacije pri registraciji birača
Lokalni izbori u Srebrenici pokazali su nedostatke Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH i ukazali na mogućnost da se u okviru zakona manipuliše u vezi sa registracijom birača, upozorava ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović. On u intervjuu Srni ističe da postojeće zakonsko rješenje omogućava da se pojedinci prijavljuju shodno potrebama izbornog procesa u bilo kom dijelu BiH, što predstavlja klasičnu manipulaciju zakonom i ocjenjuje da je formiranje koalicije civilnog društva "1. mart" upravo rezultat takvog stanja. "Zakonom iz 2001.godine potpuno je liberalizovana prijava prebivališta, što je omogućilo niz zloupotreba te slobode tako što se adresa prijavljuje tamo gdje apsolutno nije moguće stanovati - na livadi, u javnim institucijama i vjerskim zajednicama", upozorava Nović. To je, smatra on, vjerovatno bio motiv pojedinim strankama da u parlamentarnoj procedure odbiju zakonsko rješenje koje bi u velikoj mjeri spriječilo zloupotrebe. Nović ističe da prava lica koja imaju status izbjeglih ili raseljenih na prebivalište ili boravište iz aprila 1992. ostaju zagarantovana i neupitna. "Smatram da zloupotrebe vezane za birački spisak i izbore treba rješavati propisima koji regulišu ovo pitanje, a to je Izborni zakon BiH", napomenuo je on. Sredoje Nović smatra da je na organima nadležnim za ova pitanja da odluče da li će se za upis u Birački spisak tražiti i dokaz o prijavi kod nadležnog Fonda PIO, Fonda zdravstvene zaštite, porodične medicine, te dokaz da djeca pohađaju vrtiće ili škole na novoj adresi, kao i da na nove adrese dolaze računi za komunalne usluge, telefone itd. Nović je podsjetio da Ministarstvo ima obavezu da predloži zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH radi stvarnih potreba koje proizlaze iz praktične primjene propisa vezanih za elektronski potpis. Tako bi se omogućilo obavljanje pojedinih radnji vezanih za prijavljivanje ili odjavu prebivališta - boravišta i dobijanje uvjerenja elektronski, putem portala nadležnih organa. On je ukazao da je neophodno regulisati obavezu državljanja BiH koji u inostranstvu imaju privremeni ili stalni boravak da se evidentiraju - prijave kod nadležnih diplomatsko konzularnih predstavništava BiH. "Jedna smo od rijetkih zemalja koja uopšte nema ove evidencije. Potrebno je i precizirati uslove za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta s ciljem sprečavanja zloupotreba", naglasio je Nović. Pod zloupotrebama prevashodno se podrazumijevaju zloupotrebe koje su, koristeći sadašnja zakonska rješenja, vršili kriminalci koji su dobijali identifikacione dokumente, a prijavljivali su se na lažne adrese. Prema njegovim riječima, poznati su slučajevi zloupotreba prijavljivanja lažnog prebivališta ili boravišta radi smještaja djece u vrtiće ili radi pohađanja određene škole, smještaja u studentske domove.... Nović u intervjuu Srni napominje da Ministarstvo civilnih poslova nastoji da, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, modifikuje postojeća rješenja da bi našlo optimalniji odnos između prava i obaveza građana, te prava i obaveza institucija u BiH.

Komentari / 0

Ostavite komentar