Jandriću oduzeli automobil

Duško Jandrić, prvi čovjeg Sinidikata radnika MUP-a RS, ostao je bez službenog vozila golfa IV, a vozilo će biti dato na upotrebu nekoj od policijskih stanica u RS.

Republika Srpska 24.12.2012 | 11:44
Jandriću oduzeli automobil
Duško Jandrić, prvi čovjeg Sinidikata radnika MUP-a RS, ostao je bez službenog vozila golfa IV, a vozilo će biti dato na upotrebu nekoj od policijskih stanica u RS.Mirna Šoja, portparol MUP-a RS, izjavila je da je to učinjeno zbog racionalizacije troškova i nedostatka službenih vozila kojima raspolaže ova policijska agencija. "U sklopu aktivnosti popisa imovine MUP-a RS, a između ostalog i službenih vozila, bilo je bitno utvrditi stanje osnovnih sredstava. Popisom je kontatovano da je službeno vozilo MUP-a RS na korištenju kod predsjednika Sindikata radnika unutrašnjih poslova bez relevantnog pravnog osnova te je isto moralo biti vraćeno", navela je Mirna Šoja. Dodala je kako je Posebnim kolektivnim ugovorom definisano da je MUP RS dužan obezbijediti prostor za rad Sindikata te da se nigdje ne spominje korištenje službenog vozila, njegovo servisiranje i registracija. Tako je u okviru mjera racionalizacije, ali i kako kaže Mirna Šoja, nedostatka službenih vozila, bilo neophodno izvršiti preraspodjelu voznog parka. Jandrić kaže  da je u Evropi standard da su i ministar i prvi čovjek sindikata u istom položaju pa tako oba treba da voze automobile poreskih obveznika. "Uzeli su golf koji je jedva 'hodao'. Uzeli su golf koji mi nije ni dao Stanislav Čađo već Darko Matijašević u vrijeme svog mandata, ali nema veze. Ja sam se odazvao na poziv iz MUP-a, ostavio im ključeve i predao vozilo", izjavio je Jandrić.

Komentari / 0

Ostavite komentar