Odluka o povlačenju druge tranše stendbaj-aranžmana s MMF-om

Savjet ministara BiH donio je na današnjoj sjednici Odluku o povlačenju druge tranše četvrtog stendbaj-aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/.

Republika Srpska 18.12.2012 | 08:30
Odluka o povlačenju druge tranše stendbaj-aranžmana s MMF-om
Savjet ministara BiH donio je na današnjoj sjednici Odluku o povlačenju druge tranše četvrtog stendbaj-aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/. Savjet ministara ovlastio je Ministarstvo finansija i trezora da izda promisori notu u iznosu od 116.425.042 KM sa alokacijom od dvije trećine za budžet Federacije BiH i trećinom za budžet Republike Srpske. Uplata ostalih tranši podliježe kvartalnom pregledu MMF-a i biće odobravana u zavisnosti od toga kako BiH bude ispunjavala preuzete obaveze, saopšteno je iz Savjeta ministara. Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH kojom je definisano da stranac prilikom ulaska u BiH mora raspolagati sa 150 KM ili protivvrijednosti u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH. Savjet ministara je razmotrio realizaciju zaključaka donesenih od 13. februara do 27. septembra 2012. godine i zadužio ministarstva i druge institucije koje nisu u cijelosti realizovale zaključke Savjeta ministara da ih bez daljeg odlaganja u cijelosti provedu, a da za zaključke čija realizacija zahtijeva duže vremensko razdoblje ili saradnju s drugim institucijama ubrzaju aktivnosti na njihovoj realizaciji. Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Savjeta ministara treba biti prioritet svih ministarstava i drugih institucija, čime se doprinosi efikasnosti rada Savjeta ministara. Savjet ministara BiH je od 583 planirana zaključka realizovao 88 odsto ili 514, dok 69 zaključaka nije realizovano. Na prijedlog Ministarstva transporta i komunikacija, Savjet ministara BiH je donio Odluku o odobravanju korištenja 676.000 KM iz dijela akumuliranog viška prihoda iz 2011. godine ostvarenih po osnovu pružanja usluga rutne vazdušne navigacije za Direkciju za civilno vazduhoplovstvo BiH /BHDCA/. Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donio je Odluku o usvajanju Državnog godišnjeg programa za zaštitu potrošača BiH za 2012. godinu, s ciljem određivanja okvira prioriteta politike BiH na području zaštite potrošača. Državni program sadrži oko 100 mjera koje će provesti nadležne institucije u utvrđenim rokovima s ciljem zaštite potrošača. Savjet ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donio Odluku o utvrđivanju carinske tarife za 2013. godinu, koja je potpuno usklađena sa Privremenim sporazumom. Carinska tarifa za 2013. godinu obuhvata nomenklaturu roba koja je u skladu sa harmonizovanim sistemom i kombinovanom nomenklaturom koje koristi EU – oznake za posebne zahtjeve država i dodatne šifarske oznake i preferencijalne carinske stope u skladu sa međunarodnim sporazumima koje je BiH zaključila sa određenim zemljama ili grupama zemalja, kao i tarifne kvote. Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donio je Odluku o visini novčanog dijela državne nagrade za sport BiH i dodjeli zahvalnica za 2012. godinu. Visina prve nagrade za sport iznosiće 10.000 KM, druge 6.000 KM, a treće nagrade 4.0000 KM. Četvrtom i petom na listi biće dodijeljene zahvalnice.

Komentari / 0

Ostavite komentar