Smanjenje štete od pušenja: globalna zdravstvena agenda

Koncept smanjenja štete od pušenja poziva korisnike da pređu na nikotinske proizvode koji su dokazano manje štetni od proizvoda koji sagorijevaju duhan, odnosno cigareta. Predstavljanje manje štetnih duhanskih proizvoda dovelo je do velikih promjena komercijalnog, kliničkog, javno zdravstvenog i zakonodavnog okvira. Primjena strategije za smanjenje štete nadopunjuje mjere kontrole pušenja koje su na snazi. 

Zdravlje 21.04.2023 | 09:39
Smanjenje štete od pušenja: globalna zdravstvena agenda

Koncept smanjenja štete od pušenja vjeruje da je najbolji pravac djelovanja prestati pušiti u potpunosti ili ne početi uopšte, ali evidentno je da veliki broj ljudi nastavlja da puši uprkos spoznaji o rizicima po zdravlje. Ovaj koncept zagovara potpuni prelazak na alternative koje smanjuju rizik u poređenju sa cigaretama koje sagorijevaju duhan. 

Prema Međunarodnom paktu o ekonomskim, društvenim i kulturnim pravima, svako ima pravo na najbolje psihičko i mentalno zdravlje koje može da postigne odnosno utvrđuje da realizacija prava na kontrolu sopstvenog zdravlja i tijela zahtijeva različite objekte, robe, usluge i uslove. Za odrasle pušače, to uključuje slobodu izbora manje štetnih alternativa cigaretama koje sagorijevaju duhan ili riskantnim duhanskim proizvodima koji se konzumiraju oralno.

Kako bi adresirali visoku stopu pušenja, neke države su strategiju smanjenja štete inkorporirale u nacionalne agende i postigle zapanjujuće rezultate. Japan je, primjerice, smanjio broj pušača za 42 odsto u samo pet godina, zakonski regulirajući manje štetne alternative zasnovane na tehnologiji zagrijavanja duhana. Slično, Velika Britanija bilježi smanjenje od 6.9 odsto. I države, poput Novog Zelanda, Italije, Francuske, Njemačke, Španije, Filipina, Kine, Norveške i Islanda, zabilježile su značajan pad prodaje cigareta u proteklim godinama. Zajednički element u svim navedenim slučajevima je osiguran pristup manje štetnim alternativama. 

Usvajanjem praktičnog i logičnog pristupa kakvog nudi koncept smanjenja štete od pušenja, izgledno je postizanje značajnih benefita za javno zdravstvo.

(ZI Public Relations Consultancy) Foto:  Freepik