Niko nikada nije izjavio da će Srpska podnijeti aplikaciju za članstvo

Ne sjećam se da je iko ikada izjavio da će Republika Srpska podnijeti aplikaciju za članstvo /u EU/, a ni da je to ideja Federacije ili nekog njenog kantona - izjavila je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović, upitana da prokomentariše poruke predstavnika iz EU da aplikaciju za članstvo može podnijeti BiH, a ne entiteti ili kantoni.

Republika Srpska 20.02.2012 | 10:47
Niko nikada nije izjavio da će Srpska podnijeti aplikaciju za članstvo
Ne sjećam se da je iko ikada izjavio da će Republika Srpska podnijeti aplikaciju za članstvo /u EU/, a ni da je to ideja Federacije ili nekog njenog kantona - izjavila je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović, upitana da prokomentariše poruke predstavnika iz EU da aplikaciju za članstvo može podnijeti BiH, a ne entiteti ili kantoni.        Cvijanovićeva je izjavila da, kada je riječ o provođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sa sigurnošću može jedino tvrditi da će Srpska spremno dočekati stupanje na snagu Sporazuma, pojasnivši da su "na nivou Vlade Republike Srpske provedene neophodne radnje da bi se izvršavale sve one obaveze koje se odnose na RS". Ona je dodala da je Vlada Republike Srpske izradila sopstveni "program za provođenje Sporazuma sa jasno definisanim obavezama, nosiocima aktivnosti i rokovima za njihovu imlementaciju, koji je utemeljen na akcionom planu za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa regulativom EU". Osim toga, Vlada je prije nekoliko dana usvojila i novi godišnji akcioni plan za 2012. prema kojem 149 zakonskih i podzakonskih akata treba da prođe kroz postupak postepenog usklađivanja, pojasnila je Cvijanovićeva za "Nezavisne novine" i dodala da drugi nivoi vlasti u BiH nisu to uradili iako je trebalo, što pokazuje da ne postoji organizovan način rada, bez kojeg ne može da se obezbijedi ravnomjerno usvajanje evropskog zakonodavstva na prostoru cijele BiH. Cvijanovićeva je istakla da je potrebno uspostaviti modele koordinacije koji će omogućiti da se ispravno rasporede obaveze na svaki nivo vlasti, da se ispravno prati njihovo provođenje, da se utvrdi način na koji će biti vršeno usaglašavanje stavova unutar BiH da bi ono što se prezentuje u spoljnoj komunikaciji odražavalo stav svih nivoa vlasti. Prema njenim riječima, to podrazumijeva i da se utvrdi institucionalni format putem kojeg bi bili rješavani sporovi u slučaju tzv. krađe nadležnosti i mnoge druge stvari koje postoje u praksi decentralizovanih evropskih država. Moramo iz ovog procesa da izbacimo nervozu i da definišemo model koordinacije koji će biti realan, zasnovan na ustavom definisanim nadležnostima i koji će kao takav omogućiti ispunjavanje evropskih obaveza, a koji neće, kao što je do sada to bio slučaj, služiti kao mjesto za razne manipulacije - pojasnila je Cvijanovićeva. Naravno da nije dovoljno da samo Republika Srpska izvršava obaveze, dodala je Cvijanovićeva i istakla da Srpska zato i traži da se definiše sistem koordinacije koji će učiniti sve nivoe vlasti jednako odgovornim i dovesti do ujednačene prakse u BiH. Da bi se došlo do realnog i održivog rješenja, treba napustiti mit kako je nivo BiH taj koji je jedini relevantan za proces evropskih integracija, jer je činjenica da između 70 i 75 odsto evropskih obaveza otpada na entitetski nivo, što treba da bude oslikano i u mehanizmu koordinacije - naglasila je Željka Cvijanović. Ona je istakla da se ovdje nameće pitanje da li želimo da stvorimo samo privid nekih brzih uspjeha ili želimo da osiguramo da svi zaista ispunjavaju svoje obaveze. "Što se tiče Republike Srpske, mi želimo da vidimo sistem, a ne eksperiment" - zaključila je Cvijanovićeva