Po osam godina zatvora Paprici i Slavku Ognjenoviću

- Sud BiH osudio je danas Radovana Papricu i Slavka Ognjenovića na po osam godina zatvora zbog silovanja ženske osobe u Foči tokom minulog rata, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

Bosna i Hercegovina 03.12.2020 | 13:07
Po osam godina zatvora Paprici i Slavku Ognjenoviću

U saopštenju se precizira da su oni su optuženi za krivično djelo zločin protiv čovječnosti.

U obrazloženju prvostepene presude u predmetu "Radovan Paprica i drugi" navedeno je da su Paprica i Ognjenović počinili silovanje u periodu od aprila do septembra 1992. godine.

Djelimično je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene, pa se optuženi obavezuju da oštećenoj na ime naknade nematerijalne štete solidarno isplate ukupno 37.000 КM.

Optuženi su dužni da na ime duševnih bolova zbog povrede slobode ili prava ličnosti solidarno isplate 12.000 КM, te duševnih bolova zbog smanjenja životne aktivnosti 25.000 КM, a sve sa zakonskim zateznim kamatama od dana donošenja prvostepene presude u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

U preostalom dijelu postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, oštećena se upućuje da zahtjev može ostvariti u parničnom postupku.

(Srna)