Institucije BiH ne mare za preporuke

Institucije BiH još nisu na zavidan nivo podigle stepen ozbiljnosti i odgovornosti, a to potvrđuju mišljenje sa rezervom, uz skretanje pažnje za postupanje sa novcem iz zajedničke kase u prošloj godini te opomena da mnogi ne mare za revizorske preporuke.

Bosna i Hercegovina 01.10.2020 | 08:11
Institucije BiH ne mare za preporuke

Kancelarija za reviziju institucija BiH sprovela je reviziju izvršenja budžeta institucija BiH za 2019. godinu, odnosno zbirnog izvještaja svih budžetskih korisnika, a na osnovu rezultata formirana je slika potrošnje, koja ni, ovaj put, nije optimistična.

Posebno je podvučeno da, i pored jasno Zakonom definisanih procedura i rokova, budžet za 2019. godinu nije usvojen pravovremeno, već tek po isteku te fiskalne godine, zbog čega su institucija “živjele” na osnovu odluka o privremenom finansiranju, koje su usvajane na svaka tri mjeseca.

Iz zajedničke kase 75 institucija lani je potrošilo 861,02 miliona maraka, a revizori su, osim analize budžeta, prečešljali da li su i u kojoj mjeri poštovane preporuke koje su im isporučili ranije.

Revizori svake godine, kroz pojedinačne revizorske izvještaje daju i po nekoliko stotina preporuka, a nakon pregleda poslovnih knjiga iz 2019. napisali su 483. Ipak, s druge strane je posebno naglašeno da mnoge od njih ostaju mrtvo slovo na papiru, a u djelo je sprovedeno nešto iznad 50 odsto.

- Značajan broj preporuka iz izvještaja se ponavlja iz godine u godinu, a odnose se na nedovoljan stepen razvoja sistema finansijskog upravljanja, neriješen status rukovodstva u institucijama kojem je istekao mandat, nedovoljno transparentan proces zapošljavanja, angažman lica po osnovu ugovora o djelu, neriješen status državne imovine, nedovoljno efikasna realizacija višegodišnjih kapitalnih projekata, nedostaci u primjeni Zakona o javnim nabavkama - istaknuto je u izvještaju.

Opšta ocjena je da bolji prolaz imaju preporuke koje zavise od samo jedne institucije, za razliku od onih koje traže zajedničko djelovanje na više adresa, a i u izvještaju je navedeno da sudbina pojedinih smjernica zavisi i od političke volje, odnosno zahtjeva za političku saglasnost.

Revizori su nezadovoljni i formalnim izvještavanjem o realizaciji preporuka te traže od Parlamenta BiH da jače upozori institucije da smjernice moraju biti poštovane, jer su, na kraju, i jedna od obaveza koja je pred BiH na putu ka punopravnom članstvu u EU.

Parlament BiH, zavisno od nadležnosti institucija BiH, dodaju, treba da insistira na realizaciji zadataka u utvrđenim rokovima, čime bi na viši nivo bio podignut stepen ozbiljnosti i odgovornosti sa kojim pristupaju realizaciju preporuka.

- Cilj je unapređenje upravljanja finansijama, transparentno i racionalno trošenje novca iz budžeta, kao i povećanje efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti poslovanja institucija BiH - istaknuto je u izvještaju.

Predsjedavajući Komisije za finansije i budžet u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Predrag Kožul ističe za “Glas Srpske” da ima pomaka na terenu, ali i prostora za dodatno podizanje odgovornosti.

Dodao je da će idućih dana detaljnije i unutar same komisije razgovarati o novim nalazima revizora te nakon toga zauzeti stav.

Nijedna institucija lani nije dobila negativno mišljenje, 44 su zaradile pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje, 21 čisto pozitivno, devet mišljenje sa rezervom, a kod jedne revizori su se uzdržali od ocjene usljed ograničenog obima revizije.

(Glas Srpske)

Komentari / 0

Ostavite komentar