Nova pravila: Ko i kako može ući u Hrvatsku?

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je detaljnu informaciju o zabrani ili ograničenjima prelazaka granice te države koja je juče stupila na snagu.

Region 12.07.2020 | 19:10
Nova pravila: Ko i kako može ući u Hrvatsku?

Ako stranci nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti regulisan boravak u tim državama niti su članovi njihovih porodica, a putuju iz države koja nije članica, zbog neodgodivih ličnih razloga, prilikom dolaska na granični prelaz moraju dokazati svoj razlog za ulazak u Hrvatsku, koji može biti:

NEODGODIVI LIČNI RAZLOG – potrebno je predočiti valjanu dokumentaciju, na primjer u slučaju: odlaska na sahranu (npr. smrtni list, posmrtnicu), odlaska na liječenje ili pratnja osobe koja odlazi na liječenje (npr. ljekarski poziv, potvrda o zakazanom ljekarskom/stomatološkom pregledu, preporuku ljekara)

AKO STE VLASNIK ILI ZAKUPAC (vrijedi i za nosioca leasinga) nekretnine, pokretnine ili morskog plovila (brod, jahta itd.) u Republici Hrvatskoj graničnoj kontroli pri prelasku graničnog prelaza u Republiku Hrvatsku potrebno je predočiti dokumentaciju kojom se dokazuje posjedovanje nekretnine/pokretnine u Republici Hrvatskoj (npr. vlasnički list/ugovor); članovima porodice vlasnika će biti omogućen ulazak uz predočenje valjanog dokumenta iz kojeg je vidljivo srodstvo s vlasnikom. Za ove osobe je određena je mjera karantina/samoizolacije uz zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana, uz mogućnost skraćenja trajanja mjere na 7 dana, ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i grla sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2.2. Ako stranci koji nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti reguliran boravak u tim državama, žele ući u Republiku Hrvatsku zbog:

POSLOVNIH RAZLOGA ili ekonomskog interesa Republike Hrvatske – potrebno je predočiti dokumentaciju koja dokazuje poslovni razlog posjete Republici Hrvatskoj ili ekonomski interes Republike Hrvatske, kao što je poziv na sastanak ekonomskog subjekta iz Republike Hrvatske, dokaz o članstvu u upravi, o vlasništvu ili suvlasničkom udjelu u firmi registrovanoj u Republici Hrvatskoj, dokumentacija o dogovorenoj poslovnoj obvezi s fizičkom ili pravnom osobom i dr.

TURISTIČKIH RAZLOGA – potrebno je predočiti potvrdu plaćenog smještaja u nekom od smještajnih objekata u Republici Hrvatskoj (ugovor o zakupu ili paušalnom plaćanju kampa, ugovor o stalnom vezu u luci nautičkog turizma, dr.) i obrazovanja, potrebno je predočiti dokaz o školovanju/ studiranju (npr. indeks, potvrda obrazovne ustanove i dr.).

Ove osobe ne podliježu mjeri karantina/samoizolacije, ako na graničnom prelazu predoče negativni nalaz PCR pretrage brisa nosa i grla na SARS-Cov-2, koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prelaz). Osobe koje ne predoče negativni nalaz PCR pretrage podliježu mjeri obavezne 14-dnevne karantina/samoizolacije.

PUTNICI U TRANZITU mogu putovati kroz Republiku Hrvatsku pod uslovom da je ulazak ili tranzit u susjednoj zemlji omogućen. Prilikom tranzita potrebno je bez nepotrebnog zadržavanja koristiti najkraće saobraćajne pravce, uključujući i autoput tamo gdje je to moguće. Izlazak iz Republike Hrvatske mora biti u što kraćem roku, a najduže 12 sati od trenutka ulaska, što će granična policija provjeravati.

Hrvatski državljani i članovi porodica hrvatskih državljana, nezavisno o svom državljanstvu, slobodno mogu ući u Hrvatsku, bez potrebe dokazivanja razloga ulaska, ali uz predočenje dokumenta koji dokazuje srodstvo s hrvatskim državljaninom (npr. rodni list).

(Avaz)

Komentari / 2

Ostavite komentar
Name

Rs

12.07.2020 20:43

Mjere reciproteta uvesti pod hitno.

ODGOVORITE
Name

Kuku nama

12.07.2020 23:07

Pa ovo je gore nego u ratno doba

ODGOVORITE