Vlada utvrdila amandmane za ekonomske reforme

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas amandmane na Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godine, po hitnom postupku, a čije je prijedloge dodatno usaglasila sa socijalnim partnerima.

Republika Srpska 12.12.2019 | 17:12
Vlada utvrdila amandmane za ekonomske reforme
Vlada Srpske dodatno je usaglasila određene prijedloge amandmana sa socijalnim partnerima nakon upućivanja Prijedloga programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godine u Narodnu skupštinu Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

"Usaglašavanjem sa socijalnim partnerima, predloženo je da se pojedine aktivnosti brišu i da će se u narednom periodu iznaći druga rješenja", pojašnjeno je u saopštenju.

U saopštenju se ističe da će u mjeri Reforma zdravstvenog sistema biti pronađena druga rješenja za smanjenje zloupotrebe bolovanja, te za onemogućavanje zloupotreba obaveza iz radnog odnosa i prava iz oblasti zdravstvene zaštite i drugih propisa.

U mjeri Unapređenje povezanosti obrazovanja i tržišta rada i jačanje pristupa i kvaliteta obrazovanja, neće biti formirana posebna jedinica u Ministarstvu prosvjete i kulture s ciljem povezivanja škola i poslodavaca, revizije nastavnih planova i zanimanja, te prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama tržišta rada, jer će taj posao raditi postojeće službe.

"Takođe, reorganizacija srednjih škola podrazumijeva promjene samo u strukturi zanimanja, ali ne i gašenje određenog broja škola, već samo nekih od zanimanja", dodaje se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske na sjednici je donijela Pravila o izmjenama i dopunama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima.

Imajući u vidu konstantne potrebe privrede Republike Srpske za unapređenjem poslovanja i poslovnih procesa putem ubrzanog uvođenja novih tehnologija, Investiciono-razvojna banka /IRB/ Republike Srpske Banjaluka je ovim izmjenama po kreditnim linijama predvidjela mogućnost fiksne kamatne stope za plasman kredita krajnjim korisnicima čija je namjena uvođenje novih tehnologija.

IRB Srpske planira da u saradnji sa Fondom za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske Banjaluka i Fondom za razvoj istočnog dijela Republike Srpske Istočno Novo Sarajevo za te plasmane uvede fiksnu izlaznu kamatnu stopu IRB Republike Srpske, koja uz ograničenje marže komercijalnih banaka za krajnjeg korisnika predstavlja fiksnu kamatnu stopu do tri odsto.

"Cilj novog proizvoda je podizanje kvaliteta i konkurentnosti na ino-tržištu, kao i ubrzanje procesa uvođenja novih tehnologija u privrednim subjektima u Republici Srpskoj", ističe se u saopštenju.

S ciljem unapređenja pronatalitetne politike i pomoći mladim bračnim parovima u rješavanju stambenog pitanja IRB Srpske uvela je novu kreditnu liniju za bračne parove mlađe od 30 godina /oboje/, po kojoj je fiksna kamatna stopa do tri odsto, uz ograničenje marže finansijskog posrednika.

Osim toga, sa ciljem pomoći socijalno ugroženim licima i porodicama koje se brinu o licima sa smetnjama u razvoju, proširena je i beneficirana grupa korisnika stambenih kredita za roditelje ili staratelje djece i punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju, koji na ovaj način dobijaju fiksnu kamatnu stopu do 3,6 odsto.

(Srna)

Komentari / 0

Ostavite komentar