Zaštita nije na zadovoljavajućem nivou

Zaštita ličnih podataka u BiH nije na zadovoljavajućem nivou kako u formalnom tako i faktičkom smislu i potrebno je izmijeniti postojeće i donijeti nove zakone, te uspostaviti jasna pravila i procedure, rekao je Srni direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević.

Republika Srpska 08.12.2012 | 02:42
Zaštita nije na zadovoljavajućem nivou
Zaštita ličnih podataka u BiH nije na zadovoljavajućem nivou kako u formalnom tako i faktičkom smislu i potrebno je izmijeniti postojeće i donijeti nove zakone, te uspostaviti jasna pravila i procedure, rekao je Srni direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević. Kovačević kaže da je za četiri godine rada Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH uspostavila sve institute i postigla kapacitete sa kojima može odgovoriti, u ovom momentu, zadacima koji su joj povjereni. "Agencija uspješno postupa po prigovorima građana, uspješno vrši inspekcijske nadzore, kažnjava počinioce prekršaja, učestvuje u zakonodavnim procedurama, a uspostavila je i Glavni registar", istakao je Kovačević. Kao nezavisno tijelo, Agencija za zaštitu ličnih podataka nadgleda provođenje zakona kojima je regulisana obrada ličnih podataka, te vrši ocjenu zakonitosti i obrade ličnih podataka. Odluke Agencije su konačne i mogu biti samo predmet sudskog preispitivnja. "Agencija je principijelno, profesionalno i hrabro krenula u povjerenu misiju što potvrđuju i prvi izdati prekršajni nalozi ministrima na raznim nivoima", kaže Kovačević. On je naglasio da Agenciju zabrinjava to što izvršni organi u BiH predlažu, a zakonodavni organi prihvataju promjene zakona kako bi poništili njena rješenja, čime se dolazi do situacije da je predmetna obrada ličnih podataka u skladu sa zakonom, ali da je protivustavna. Prema njegovom mišljenju, takva situacija predstavlja svojevrsno ismijavanje vladavini prava i ljudskim pravima. Da bi obrada podataka, u pravom smislu, bila zakonita i ustavna, kaže Kovačević, pored toga što mora biti propisana zakonom, ona mora biti u skladu sa određenim legitimnim ciljem, te ocijenjena nužnom u demokratskom društvu. "Treba podsjetiti da sva četiri krivična zakona poznaju posebno krivično djelo `protivzakonite obrade ličnih podataka` što dovoljno govori o kakvoj se vrijednosti radi", kaže Kovačević. On je istakao da će Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH, radi postizanja bolje zaštite ličnih podataka, nastaviti svoje aktivnosti i prema onima koji obrađuju lične podatke, da prepoznaju svoje obaveze i da ih izvršavaju, ali i prema javnosti s obzirom da je svijest građana o zaštiti ličnih podataka nedovoljna. BiH se međunarodnim i domaćim aktima i propisima obavezala da će obezbijediti zaštitu ličnih podataka kao jednog od osnovnih ljudskih prava. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, BiH je preuzela obavezu da uskladi svoje zakonodavstvo, koje se odnosi na zaštitu ličnih podataka sa pravom EU i evropskim i međunarodnim zakonodavstvom o privatnosti. Ovim Sporazumom, BiH se obavezala i da će uspostaviti nezavisni nadzorni organ sa dovoljno finansijskih i ljudskih potencijala radi provođenja zakonodavstva o zaštiti ličnih podataka. Zakonom o zaštiti ličnih podataka garantuje se svakom licu na teritoriji BiH, bez obzira na bilo koje svojstvo, zaštita ličnih podataka.      

Komentari / 0

Ostavite komentar