Neustavan član o isplati pogrebnih troškova

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da sa Ustavom Srpske i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju nije u saglasnosti član Pravilnika Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske o isplati pogrebnih troškova za umrlog korisnika penzije.

Republika Srpska 27.11.2019 | 15:18
Neustavan član o isplati pogrebnih troškova
Iz Ustavnog suda je saopšteno da je odredbom propisano da se, u slučaju kada umrli korisnik penzije ima dug prema Fondu, isplata pogrebnih troškova umanjuje za taj iznos licu koje je snosilo pogrebne troškove, a na osnovu potpisane izjave o prebijanju.

"S obzirom na to da su pitanja nasljeđa, a u okviru toga i pitanja odgovornosti nasljednika za dugove umrlog regulisana Zakonom o nasljeđivanju, Ustavni sud je ocijenio da je donosilac akta osporenim propisivanjem izašao iz okvira zakonskih ovlašćenja", pojašnjava se u saopštenju.

Ustavni sud je utvrdio i da sa Ustavom Srpske, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o komunalnim djelatnostima i Zakonom o zaštiti potrošača nije u saglasnosti odredba člana 13 stav 4 odluke Skupštine grada Banjaluka o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije, te da sa Ustavom nije u saglasnosti ni odredba člana 68 iste odluke.

"Kasiranim odredbama propisano je da ukoliko korisnik usluge grijanja odbije da zaključi ugovor, a toplotna energija se isporučuje, ima obavezu da u skladu sa propisima plaća troškove toplotne energije, te da će zatvorom od šest mjeseci do tri godine i novčano biti kažnjeno lice koje neovlašćeno koristi toplotnu energiju ili onemogući davaoca usluge da očita utrošak", navodi se u saopštenju Ustavnog suda.

Ustavni sud je ocijenio da je prvonavedenom odredbom narušen princip autonomije volje ugovornih strana, jer se korisniku usluge, uprkos odbijanju zaključenja ugovora, a time i primanja usluge isporuke toplotne energije, ona isporučuje i naplaćuje.

Ustavni sud je ocijenio i da je propisivanje krivičnih djela i sankcija u isključivoj nadležnosti zakonodavca, te da je, u skladu sa tim, donosilac osporene odluke svojim podzakonskim aktom uređivao materiju koja nije u njegovoj nadležnosti, čime je povrijeđeno ustavno načelo podjele vlasti.

Ustavni sud nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih opštih akata, a donio je rješenje o spajanju inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti u dva predmeta.

(Nezavisne)

Komentari / 2

Ostavite komentar
Name

RAJNA

27.11.2019 15:38

pa to je praksa Tegeltije, taj skot je to uveo , da i mrtvi nemogu biti sahranjeni, Bože ti pomozi, koji je to monstrum i satrap.

ODGOVORITE
Name

Za Rajnu

27.11.2019 18:48

Nemas pojma