NSRS traži ukidanje OHR-a i pravo na samoopredeljenje

Parlament Republike Srpske rano jutros odbacio je bonska ovlaštenja i traži ukidanje OHR-a, poništavanje ranije donesenih neustavnih odluka visokog predstavnika i traži pravo na samoopredeljenje . . Podržana je   saradnja sa NATO-om i njenim ključnim članicama na pitanjima bezbjednosti, ali se protivi članstvu BiH u NATO.

Republika Srpska 12.11.2019 | 07:46
NSRS traži ukidanje OHR-a i pravo na samoopredeljenje
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Informaciju o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Srpske u kojoj se navodi da institucije Republike Srpske imaju obavezu da insistiraju na dosljednom sprovođenju Dejtonskog sporazuma, naročito Aneksa četiri - Ustava BiH.

Poslanici su jutros usvojili zaključke vladajuće većine u kojima se ističe da Narodna skupština odbacuje sve akte koji su protivustavni i nisu u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH.

Narodna skupština Republike Srpske nastaviće da djeluje u skladu sa osnovnim ustavnim načelom prema kojem je BiH nastala Dejtonskim sporazumom i prema kojem je sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/.

Prema usvojenim zaključcima, stavovi i aktivnosti koji nisu u skladu sa ovim osnovnim ustavnim načelom dovode do narušavanja ustavnopravnog poretka BiH, Republike Srpske i FBiH, te ugrožavaju mir i stabilnost.

U zaključcima se naglašava da svaki udar na konstitutivne narode i ravnopravne entitete Narodna skupština Republike Srpske smatra udarom na Dejtonski sporazum i ustavnopravnu strukturu složene državne zajednice BiH, kao i da će Narodna skupština Republike Srpske reagovati na sve protivpravne i protivustavne akte i aktivnosti domaćih i stranih faktora usmjerene na urušavanje i izmjenu Dejtonskog sporazuma.

BiH je nastala saglasnošću Republike Srpske i FBiH i samo saglasnošću oba entiteta može i postojati, zbog toga je bilo kakva težnja za izmjenom složene dejtonske strukture apsolutno nedopustiva i može dovesti do neželjenih posljedica, ističe se u usvojenim zaključcima.

Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od strana potpisnica i svjedoka Dejtonskog sporazuma, kao i od svih predstavnika međunarodne zajednice da reaguju na donošenje akata koji pozivaju na razgradnju Dejtonskog sporazuma, kao i na svaku aktivnost koja je protivna njegovim odredbama i principima, te da omoguće pokretanje neophodnih procedura kojima će se BiH, Republika Srpska i FBiH vratiti u predviđene okvire ovog međunarodnog sporazuma.

U slučaju izostanka reakcije strana potpisnica, svjedoka Dejtonskog sporazuma i predstavnika međunarodne zajednice na pokušaje razgradnje Dejtonskog sporazuma, Narodna skupština Republike Srpske će pristupiti donošenju novog Ustava Republike Srpske, o kojem će se izjasniti i građani na referendumu. Novi Ustav Republike Srpske zasnivaće se na izvornim principima Dejtonskog sporazuma i omogućiće Republici Srpskoj povrat oduzetih nadležnosti i funkcionisanje u skladu sa Dejtonskim sporazumom, ističe se u zaključcima.

Narodna skupština Republike Srpske zadužuje nadležne institucije Republike Srpske da, bez odgađanja, preduzmu neophodne aktivnosti s ciljem pripreme sveobuhvatne informacije o okolnostima i aktivnostima koje su dovele do donošenja odluke o davanju saglasnosti Republike Srpske na sporazume o formiranju Zakona o odbrani BiH, Zakona o indirektnom oporezivanju BiH, Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, kao i drugih zakona kojima su derogirane nadležnosti Republike Srpske, kao i onih zakona koji su nametnuti od visokih predstavnika u BiH i kojima se ugrožava ustavno-pravni položaj Srpske zagarantovan Dejtonskim sporazumom.

U zaključcima se napominje da će Narodna skupština Republike Srpske reagovati u pogledu određivanja budućeg statusa Republike Srpske u slučaju bilo kakvih nastojanja protivustavne teritorijalne reorganizacije BiH i bilo kakvih aktivnosti na urušavanju teritorijalne organizacije grada Istočno Sarajevo, "kao i u slučaju svih drugih aktivnosti usmjerenih na transformaciju i dekonstrukciju Dejtonskog sporazuma i strukturu državne zajednice koja je njim stvorena".

Narodna skupština Republike Srpske kao nosioce suvereniteta prihvata samo entitete i konstitutivne narode u BiH, te bilo kakvo nametanje suvereniteta izvan toga ima neustavan i antidejtonski karakter. BiH posjeduje ograničeni i izvedeni suverentitet koji se ogleda u djelovanju prema trećim državama. Unutrašnji suverenitet pripada Republici Srpskoj i FBiH, naglašava se u zaključcima.

S tim u vezi, Narodna skupština Republike Srpske, kao najvažnije načelo Dejtonskog sporazuma i njegovog Aneksa četiri ističe prava konstitutivnih naroda u skladu sa principima Ustava BiH i međunarodnih dokumenata koji promovišu prava naroda, a koji su dio ustavnog sistema u BiH, uključujući i pravo na samoopredjeljenje, što u okvirima Dejtonskog sporazuma podrazumijeva očuvanje dejtonske strukture i široke autonomije entiteta.

Nadležnosti BiH utvrđene Ustavom BiH su ograničene i taksativno nabrojane u članu 3 tačka 1, dok su nadležnosti entiteta sve one koje Ustavom BiH nisu izričito dodijeljene nivou BiH. To potvrđuju i mehanizmi zaštite entitetskih prava kao i prava konstitutivnih naroda.

U slučaju negiranja prava naroda na samoopredjeljenje koje je proklamovano Poveljom UN i daljoj podršci aktivnostima koje vode razgradnji Dejtonskog sporazuma, Republika Srpska zadržava pravo da konačno odluči o svom budućem statusu, navodi se u usvojenim zaključcima.

Narodna skupština Republike Srpske odbacuje svako djelovanje koje je usmjereno na izmjenu izvornog Dejtonskog sporazuma i njegovog Aneksa četiri - Ustava BiH, koji je temelj postojanja i rada svih institucija i zvaničnika na nivou BiH, te će, kako se ističe, svako djelovanje koje nije u skladu sa Ustavom BiH u budućnosti imati odgovarajuću reakciju iz Republike Srpske.

Djelovanje suprotno stavovima Narodne skupštine Republike Srpske kao najvišeg zakonodavnog i ustavnopravnog organa Republike Srpske, smatraće se ugrožavanjem suvereniteta i ustavnog poretka Republike Srpske. Takve aktivnosti treba odrediti kao krivično djelo po Кrivičnom zakonu Republike Srpske, dodaje se u usvojenim zaključcima.

Zaključcima se obavezuju predstavnici Republike Srpske u Predsjedništvu BiH, u Predstavničkom i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i u Savjetu ministara, da ne učestvuju u mijenjanju Poslovnika o radu i drugih akata na način da se tim izmjenama smanjuje broj predviđenih srpskih glasova i glasova iz Republike Srpske za donošenje odluka iz njihove nadležnosti.

U usvojenim zaključcima se navodi da je u BiH godinama na djelu sistematska i nelegalna unitarizacija činjena nepravnim postupcima visokog predstavnika uz brutalna kršenja ustavne strukture BiH. Narodna skupština Republike Srpske ne prihvata aktivnosti koje vode neustavnoj unitarizaciji BiH, te "zahtijeva od svih nosilaca vlasti, kako u Republici Srpskoj, tako i u zajedničkim institucijama državne zajednice BiH, da sve svoje aktivnosti usmjere na povrat ustavnih nadležnosti entiteta".

Prema usvojenim zaključcima, Narodna skupština Republike Srpske će, shodno poštovanju suvereniteta i vladavine prava, pokrenuti inicijativu za ukidanje Кancelarije visokog predstavnika.

"Postojanje i djelovanje visokog predstavnika, kao neizabranog stranog zvaničnika bez ikakve odgovornosti, koji je prisvojio neograničena izvršna, zakonodavna i sudska ovlašćenja koja ne podliježu nikakvoj reviziji, predstavlja kršenje Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma kojim su jasno propisane nadležnosti visokog predstavnika", ističe se u zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske.

Aneks 10 Dejtonskog sporazuma kojim je, saglasnošću entiteta koji čine BiH, ustanovljena funkcija visokog predstavnika i definisan njegov zakonski autoritet, ne sadrži odredbe koje mu daju ovlašćenje da izdaje bilo kakve obavezujuće odluke. Neprihvatljiv je i neproduktivan dalji ostanak i ponašanje visokog predstavnika u BiH, čije izjave češće doprinose nesporazumima nego sporazumima u BiH, dodaje se u zaključcima.

Narodna skupština Republike Srpske odbacuje "bonska ovlašćenja" visokog predstavnika kao potpuno neustavna, nezakonita i nelegitimna, budući da njihova primjena predstavlja flagrantnu povredu ustavnopravnog poretka BiH i kršenje osnovnih ljudskih prava, kao i međunarodnih instrumenata za njihovu zaštitu.

Narodna skupština Republike Srpske pokrenuće pitanje sastava i načina rada Ustavnog suda BiH, za koji je navedeno da nema legitimitet zbog prisustva stranih sudija u sastavu Ustavnog suda, koji više političkim nego pravnim djelovanjem nanose nemjerljivu štetu Republici Srpskoj.

Prema usvojenim zaključcima, neprihvatljivo je dalje prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu BiH jer nijedna zemlja u svijetu nema u svom ustavnom sudu mjesta rezervisana za strane sudije, što samo dokazuje da BiH nije suverena zemlja. Prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu nespojivo je sa opredijeljenošću za evropsku budućnost BiH. Ustavni sud BiH u praksi ima i druge nadležnosti koje su atipične u modernom ustavnom sudstvu, koje još proširuje, što je apsolutno nedopustivo.

Vlada Republike Srpske zadužena je da pokrene pregovore sa Vladom FBiH s ciljem urgentnog usaglašavanja zakona o Ustavnom sudu BiH, kojim će biti regulisan njegov sastav i funkcionisanje u skladu sa temeljnim principima Ustava BiH, te "otklonjene sve prepreke za dalji napredak državne zajednice prema EU" i da u narednom periodu "pripremi zakon o rehabilitaciji svih nezakonito smijenjenih lica iz Republike Srpske koji su smijenjeni odlukama visokih predstavnika".

Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i druge nadležne institucije da pokrenu reformu institucija pravosuđa na nivou BiH - Suda BiH, Tužilaštva BiH i sistema Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, koje je visoki predstavnik nametnuo nezakonitim odlukama, suprotno Ustavu. Zakon o Sudu BiH mora da spriječi proširenu nadležnost suda u odnosu na krivične zakone entiteta, te da omogući formiranje nezavisnog apelacionog suda čija će nadležnost biti ograničena na predmete Suda BiH, dodaje se u zaključcima.

U zaključcima Narodne skupštine navodi se da su reforme nužne i da bi se obezbijedilo da Tužilaštvo BiH bude nezavisno, odgovorno i oslobođeno dominacije jedne političke stranke ili konstitutivnog naroda ili uticaja međunarodne zajednice. Entitetske institucije treba da imaju ovlašćenja u pogledu imenovanja i nadzora nad entitetskim sudijama i tužiocima, a nadležnost u pogledu sudija i tužilaca na nivou BiH treba da bude ravnomjerno raspoređena između entitetskih institucija.

Vlada Republike Srpske zadužena je da analizira efekte neustavnih prenosa nadležnosti sa entiteta na nivo BiH, uključujući nadležnosti prenesene putem tzv. međuentitetskih sporazuma u oblasti odbrane i indirektnih poreza, te da o tome izvijesti Narodnu skupštinu, s ciljem pokretanja razgovora između entiteta i legitimnih predstavnika konstitutivnih naroda o preispitivanju njihove efikasnosti.

Posebno, Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da izvrši pripreme kako bi se omogućilo eventualno izdvajanje iz PDV sistema BiH i otvaranje posebnog računa za PDV Republike Srpske, budući da radom Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao i načinom raspodjele prikupljenih sredstava, nastaje šteta za Republiku Srpsku i njene građane.

Narodna skupština Republike Srpske nastaviće da djeluje u skladu sa Rezolucijom o zaštiti ustavnog poretka i vojnoj neutralnosti kojom se Republika Srpska obavezala na vojnu neutralnost.

Parlament Republike Srpske podržava saradnju sa NATO-om i njenim ključnim članicama na pitanjima bezbjednosti, ali se protivi članstvu BiH u NATO, najprije zbog toga što neprihvatljivim smatra formiranje NATO granice prema Srbiji, kao i zbog ogromnih troškova koje bi pristupanje ovom savezu proizvelo za Republiku Srpsku i BiH. U slučaju nasilnih pokušaja pristupanja BiH NATO savezu, Republika Srpska će održati referendum na kojem će građani odlučiti o članstvu Republike Srpske u bilo kakvim vojnim savezima, naglašava se u zaključcima.

Zaključke su potpisali šefovi poslaničkih klubova SNSD-a, DNS-a, SP-a, DEMOS-a, NDP-a i Ujedinjene Srpske, čiji poslanici su to rano jutros i izglasali.

Nakon što su usvojeni zaključci, okončana je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

(Srna)

Komentari / 78

Ostavite komentar
Name

RS = Rezervat za Srbe

12.11.2019 07:50

Ostace RS na kraju ko rak-rana na tkivu Evrope, Rezervat za Srbe.

ODGOVORITE
Name

Sale

12.11.2019 09:02

Nemam nista protiv!

Name

...RE

12.11.2019 09:04

Sad će Incko da se zabrine i oštro osudi ovu sprdnju od zaključaka!

Name

Ustav BiH

12.11.2019 09:10

Član I Bosna i Hercegovina 1. Kontinuitet Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada "Bosna i Hercegovina", nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom stru- kturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i u dru- gim međunarodnim organizacijama.

Name

SALE SLOVENAC

12.11.2019 09:13

STA CEKA LUKAC I BRATIJA IZ DRVARA SA SVE CRVENIM KOMBIJEM, GRAOVA, SRPCA, MRKENJICA ...NAMA IZVESTI UDAR

Name

Re

12.11.2019 09:14

Pojo vuk magarca.. predstava za snsd glasace.. eto usvojili su i sta sad? Jedno Veliko nista.

Name

Re

12.11.2019 09:18

Nece prijatelju moj ova RS preživjeti Dodika... Ovo je uvod u ukidanje entiteta i centralizaciju BiH. Živi bili pa vidjeli...

Name

Mico

12.11.2019 09:30

BiH je drzavna zajednica i nema nikakav unutrasnji suverenitet,unutrasnji suverenitet pripada drzavama clanicama drzavne zajednice BIIH

Name

Strasno...

12.11.2019 09:33

Dodik je zvanicno poceo ukidanje RS.Ovo je rusenje Dejtona i guranje prsta u oko jacem od sebe.Ono sto smo sacuvali Slobinim potpisom u Dejtonu, sad cemo izgubiti.Dzaba ljudi izginuse.Bojim se de ce se uskoro RS isto kao i RSKrajina ,samo spominjati sa zalom u pjesmama. Sada njegov drug Cavic i Hrvati likuju-dobise rat bez borbe .

Name

075

12.11.2019 09:47

Poruka Bošnjacima iz Sarajeva i Kantona Sarajeva da što prije otpustite sve Srbe iz "boljeg" entiteta, neka ih malo Milorad hrani jer hranite "guje u njedrima" i sjetite se najduže opsade u povijesti ratova!!

Name

re

12.11.2019 09:54

Ovo su dobri zakljuci .Trba se vratiti u okvire ustava i zakona jer samo tako mozemo da idemo napred bez ustava i zakona nastupa anarhija.Ukinuti sve neustavne i nelegalne zajednicke institucije sud BIH i tuzilastvo,sipu,osu,OS BIH i brojne agencije itd itd sve sto nije previdjeno zakonom i ustavom treba ukinuti i vratiti se na izvorni dejtonski sporazum samo ako se budemo kretali u okviru zakona i ustava moze biti bolje inace sve ovo sto je bilo do sada je put u anarhiju

Name

re strasno

12.11.2019 09:57

Nece nista RS da izgubi samo se vracamo na slovo dogovora iz Dejtona.Ukidaju se sve zajednicke institucije koje nisu dogovorene u Dejtonu i nema ih u dejtonskom ustavu te su nelegalne i neustavne kao sto je sud i tuzuilastvo BIH,SIPA,OSA,OS BIH, i brojne druge agencije na nivou BIH i nastavljamo u da se krecemo u okvirima ustava i zakona

Name

nepravnici

12.11.2019 09:58

Za tzv. pravnike koji rade u NS i koji su ovako nepismeno formulisali zahtjeve, treba datu crveni karton i rastjerati to. Inace ideja je dobra

Name

Bošnjak

12.11.2019 10:44

Ljudi moji nama treba prica o ekonomiji, privredi, fabrikama, mladost ode a ovi Seru o glupostima, osta pusta cijela BiH , od Kupresa do Grahova nećete 5 ljudi i auta sresti , isto tako u istočnoj Hercegovini, ogromna teritorija pusta, koga ove budale saltaju vise. Napravimo revoluciju svi zajedno da ovu bagru skinemo s vlasti Bakira, Dodika, Covica i ostale, oni pokrali sve a mi gladujemo

Name

Re: re strasno

12.11.2019 11:27

Kakvo crno vracanje?? Tako se i blentavi Milan Martic inatio,krajiski bogatasi prije Oluje nagulili u Srbiju,a narod nagrabusio.Mile se igra sudbinom RS. Zaboravljas da je Bog visoko,a Rusija daleko.Slobo Milosevic je imao i jacu i brojniju vojsku od Srbije danas,pa ostavi Krajinu na cjedilu.Mjesto da cuvamo ovo sto imamo,mi se inatimo i glumimo silu.

Name

re

12.11.2019 11:47

Dogovoreno se mora postovati ako se ne postuje ustav i zakon onda nastupa anarhija i nasilje .A na takav scenario netrabas ni pomisljati Alija je imao mnogo jacu vojsku i podsrku NATO pakta pa je ostao na 23% i nije unistio Srbe i RS

Name

RE

12.11.2019 11:52

Ko god misli da će vratiti izgubljene i prenesene nadležnosti grdno se vara, dejtonski mirovni sporazum je sve predvidio pa i prenos nadležnosti, sve nadležnosti su prošle parlament i sve moguće blokade, ti zakoni su izglasani i povratak nije moguć. Sjećam se ja dobro SNSD-ovog reklamnog bilborda "vojsko voljno", ko ne sjeća to je njegov problem. Ovo je najobičnije mlaćenje prazne slame, to se dešava već preko 10 godina i ništa neobično, RS ekonomski propada, a to i jeste nekome cilj

Name

Re Mico

12.11.2019 11:54

Super, pa zašto je onda RS još u BiH? Zato što volite BiH i nećete drugačije? Ne ispadaj budala nego se informiši, pročitaj nešto, a vezano za ovu temu npr. Ustav BiH!

Name

Dejton (izvorni)

12.11.2019 11:58

Aneks 4, Ustav BiH, tačka 1 Kontinuitet BiH ,,,pozz

Name

Горан

12.11.2019 12:34

Ајмо Срби, гледамо само себе и само себе. Какав заједнички живот, каква мултикултуралност, само интерес српског народа и оних који хоће у српској држави да живе.

Name

Re

12.11.2019 12:51

Pa ovo je RAT

Name

re Mičo

12.11.2019 14:05

Što je babi milo to joj se i snilo:Pa Mičo nebi bilo na odmet da pročitaš UstavBIH iliti Aneks 4 Dejtonskog sporazuma i prvu stranicu istog.Ako nemaš javi da ti pošaljem komplet Dejtonski sporazum.

Name

Salauka

12.11.2019 07:51

Tesko nama sa ovom vladom sto piša uz vjetar, nećemo daleko dogurati sanjima

ODGOVORITE
Name

Re:

12.11.2019 10:04

Citajuci ovo,sjetih se 1994.i izjava korumpiranih i prepotentnih Krajiskih politicara.Glumili silu ko i Dodik,sve ponudjeno odbijali i nestade RSK.Postace nazalost Banjaluka sjediste jos jedne hrvatske zupanije,a srpski ce narod opet u svijet ili u Srbiju.Unistenje srpstva po receptu od prije 25 godina.

Name

Savo

12.11.2019 07:54

Sada ste nadrljali ,gotovi ste...

ODGOVORITE
Name

re

12.11.2019 08:49

Sada Incko ima potez i odluku za tajkune i milionere nezakonite u RS.

Name

to je to

12.11.2019 09:21

SDA deklaracija je dovela do ovoga , znači i jedne i druge aktere treba sankcionisati smjenama i procesuiranjem na sudu , a ispitati i oduzeti im imovinu jer sve ovo rade samo da sakriju svoju pljačku i ekonomsko uništenje RS i BIH .

Name

Re to je to

12.11.2019 11:16

Kakva crna SDA deklaracije? Ljudi nisu mijenjali deklaraciju od osnivanja, nego se to sad spinuje... Ljudi u deklaraciji kažu poštujući Ustav BiH i prava svih građana, znači onome čemu oni teže, žele to postići konsenzusom... Na kraju ono što SDA traži je ujedno i uslov pristupa EU, centralizovana BiH gdje je jaka država, a entiteti kao mjesne zajednice... Ovo što je Dodik uradio je dovoljan razlog bošnjacima da kažu e dosta je više i onog Dodika i da jednostavno proglase nevažećim Dejtonski mirovni sporazum i vrate BiH na Ustav Republike BiH... Ove iz RS-a koji više nemaju vojsku JNA da ih brani, koje predstavlja čovjek sa Američe crne liste će pohapsit za manje od mjesec dana zbog ovog što je urađeno... Uz pjesmu ćete izgubiti RS...

Name

Damir

12.11.2019 07:57

Haha svaka vam cast e sad slijedi drzavni udar pa cete vidjeti sta se smije sza nesmije

ODGOVORITE
Name

RAJNA

12.11.2019 07:57

BRAVO PDP I SDS , BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVO, TOOOOOOOOOOOOOOO , KRAJ JE POČEO , JUČE JE BIO 11:11 ENERGETSKI DAN , POZITIVAN DAN, PA SU SE SEKTAŠI PEKLI NA TIHOJ VATRI, BRAVO LJUDI , VI STE LEGENDE

ODGOVORITE
Name

Arix

12.11.2019 08:00

Baja.Nemoj nas Srbe sa Romanije Pala, Sokolca, Istocnog Sarajeva koji posteno radimo u Sarajevu dovoditi u nezgodnu situaciju.Mi ne zelimo dodatne tenzije.

ODGOVORITE
Name

re

12.11.2019 08:49

Taj maloumnk Dodig ce ukinuti RS a nama pravi probleme , bojim se da sukob ne izazove gdje ćemo obrati bostan i sve izgubiti i nestati. U Lukavici živim i svo stanovništvo radi u Sarajevu, da Federacije nema skapali bi svi. Plus Sokolac , Pale, Romanija, Mokro, svi u Sa.dolaze na posao kao i ja. Ludak teški

Name

sarajlija

12.11.2019 09:33

Ovim potezom skupstine sigurno ćete dobiti otkaze

Name

re

12.11.2019 10:13

i jos mijesa entitet f kao da njima pomaze. bgmi ima da nas sankcije veoma brzo stignu

Name

modricanin

12.11.2019 08:07

Suplja prica prvih stanovnika apartmana u Vojkovicima.

ODGOVORITE
Name

JA STEM NEMAM NIŠTA

12.11.2019 08:10

Koji će nam đavo,šta su to uradili da bi nam bili potrebni.

ODGOVORITE
Name

Kiki

12.11.2019 08:12

Više gluposti na jednom mjestu još nisam vidio!

ODGOVORITE
Name

075

12.11.2019 08:15

Znači rat Milorade!!

ODGOVORITE
Name

momo

12.11.2019 09:24

jes jes da i sirotinju sunce ogrije ne bi li se s mitraljezom nedje docepala para jer bez risika nema ni napredka

Name

joja

12.11.2019 10:24

Ja odo u Srbiju zaposve...ovo mi se vec zgadilo.

Name

Re joja

12.11.2019 11:09

Tek tamo ces da osjetis koliko si dobro dosao,upropastimo vlastitu kucu,odnosno drzavu radi praznog srbovanja i put pod noge u tudjinu.Ja sam to licno iskusio.Dragi moj Joja,kad zakljucas vrata vlastitog doma i odes gdje si naumio,za mjesec dana ces vidjeti sta si uradio.

Name

marko

13.11.2019 19:30

treba samo njega,i gotovo sve bi bilo u redu

Name

Bravo!

12.11.2019 08:15

Bravo Dodo - kako si prenio nadleznosti moraces sada i da ih vratis.

ODGOVORITE
Name

Bosnjak

12.11.2019 08:17

To dodice idemo od referenduma pardon ankete, nema nazad.

ODGOVORITE
Name

BL

12.11.2019 08:24

Od koga trazi,ko cemu dati.RS postoji ako postoji BiH.U ustavu pise,ako nemoze BiH da egzistira onda se vraca na R BiH.Ovim potezom RS samu sebe ukida,osim toga niko to dozvoliti nece po cijenu rata.

ODGOVORITE
Name

Vuk

12.11.2019 08:30

"BiH je nastala saglasnošću Republike Srpske i FBiH i samo saglasnošću oba entiteta može i postojati, zbog toga je bilo kakva težnja za izmjenom složene dejtonske strukture apsolutno nedopustiva i može dovesti do neželjenih posljedica, ističe se u usvojenim zaključcima." hahahhaahahaahahahaha....hahahhahahha.. BiH je nastala saglasnošću entiteta koji su nastali u Dejtonu, a...??? Koga je onda čitav svijet priznao i primio u UN 1992. godine i čija se zastava viorila puno prije Dejtona u Njujorku - entitete RS i FBiH ili R BiH?? Pa dokle više da vrijeđate inteligenciju ljudi, zar stvarno mislite da su ljudi koji žive na ovim prostorima toliko glupi ???

ODGOVORITE
Name

Mrkva

12.11.2019 09:04

To je nebitno drug moj. Ako nasem Dodiku cinjenice ne odgovaraju, to je lose za te cinjenice. Dodik nas vodi na put slobode. Mi smo potpuno spremni za nezavisnost i ratovacemo opet. Naravno, Predsednik Dodik ce svercati cigarete, a nj djeca ce prodavati vocke i baviti se fondovima. Na nama je da ginemo ako treba za naseg Milorada. On kaze: NAPREEEED BRAĆOOOO, ETOOOO MENE ZA VAMAAAA

Name

Re

12.11.2019 09:06

Nažalost glupi su ko ...Zato i biraju pametnije od sebe . E pa kad su ovi ovako pametni onda možeš procjenit procenat inteligencije ovih kvazi birača

Name

Joja

12.11.2019 08:41

"Što je babi milo, to joj se i snilo", ali bilo kakva promjena Daytona predstavlja veliku opasnost za samo postojanje Republike Srpske, nadam se da su vladajući svjesni u šta se upuštaju??????

ODGOVORITE
Name

Rale

12.11.2019 08:54

Pa da su svjesni ne znam, ali da su juce baljezgali sto pas sa malom ne bi polizo to je sigurno. Dejton cuvaju srbija hrvatska amerika i rusija, oni samo pricaju sarene laze onima koji ne misle svojom glavom.

Name

BejHa Napred!

12.11.2019 08:45

Ako je senat RS-a tako odlucio onda treba ispostovati i provesti u djelo!

ODGOVORITE
Name

Milovan

12.11.2019 09:06

A gde cemo sad mi koji nemamo traktora...jedino da nas ovi vladajuci u mercedesima prebace do kolektivnih smjestaja u srbiji..

Name

veliko postenje

12.11.2019 08:48

sto jedna budala smisli deset pametnih nemoze resit

ODGOVORITE
Name

Milan BL

12.11.2019 08:51

Sprdancija od drzave i vladajuci ,ovo sto ste vi izglasali neznaci nista ,samo se vode politicke igre pripreme vec traju za sledece izbore,pa daraga gospodo vi ste 90% nadleznosti RS prenijeli na bosnu,dosta je vas i mrznje koju sijete,dodik,dzaferobic,izabegovic i ostala ergela, R S nikad nece biti samostalni to je 100% vama bi bilo najdraze da se zakuha pa da pobjegnete sa ukradenom lovom i da ostavite narod da se opet poubija,dosta vas je vise!!! Da ste ustanju da vodite drzavu nebih onda bili u ovolikim dugovima,natovarili ste narodu akcije i samar oko vrata da bih se vi gotivili i uzivali,kako vas nije sramota sta radite banjalukom mislite da ste od boga dati. Jadan je ovaj narod dok vas bira ,ali vlast je odraz nepismenog naroda to vam je 100% .Srecno!!!!

ODGOVORITE
Name

marko

13.11.2019 19:38

glasovi se pokradu,zamjene sa drugim listicima.Samo novi izborni zakon,kompjuterski,da se svaki glas uvede u kompjuter

Name

veliko postenje

12.11.2019 08:52

vecih gluposti nema na svijetu jaro znaju da nece dobit samostalnost koce podrzat opljackanu drzavu odnosno entitet srbskaje entitet srbskog naroda u sastavu bih vi iz vladajuce ste sve upropastili a veliki bato doveden na tenjkovima natoa na vlast sa djavolom tikve sijo sadamu pucaju o glavu

ODGOVORITE
Name

burke

12.11.2019 09:17

Čuj Bosna i Hercegovina nastala saglašnošću RS i FBiH...gospodo,sljedeći korak je još veća tenzija.Iz zajedničkig organa povući će se Srbi i njima će RS jedno vrijeme davati nadoknadu.Ostali Srbi koji rade u kantonu sarajevo ostaće bez posla i njima će nadoknadu davati samo svevišnji.Ide zimska sezona ,tenzije rastu što automatski znači manje turista iz Srbije a da ne govorim o turistima iz Federacije. Krenule su zayebancije i prepucavanja.mašala.A zna se kome će se o glavu obiti-običnom narodu i to prvenstveno Srbima.

ODGOVORITE
Name

ISTINA

12.11.2019 09:21

DODIK HOCE PO SVAKU CIJENU DA ODE OHR I VISOKI PRESTAVNIK. E AKO ODE ONDA CETE VIDJETI STA JE DOD8K, NA STA JE SVE SPREMAN I VIDJET CETE JEDNU OD NAJVECIH DIKTATURA U SVIJETU.

ODGOVORITE
Name

re

12.11.2019 12:43

haha. ETO OHR JE VEC SPAKOVAO KOFERE,ZATO ETO STO taj HOCE.

Name

OHR & IC

12.11.2019 09:22

Izvinite, 'oćete li od ponedjeljka ili od 1.12.?

ODGOVORITE
Name

Zenica

12.11.2019 09:26

Do sada najveca smijurija od svih donesenih "odluka" "vladajuce elite" u RS-u bez ikakvog pravnog ili nekog drugog znacaja... Smijesno,zaista...

ODGOVORITE
Name

...RE

12.11.2019 09:46

upravo tako.

Name

Milan

12.11.2019 09:27

Ovaj dodik je potcijenio i omalovazio skupštinu i Republiku Srpsku da se teško može oporaviti. Kad je prvi put došao na vlast obećao je to strancima i sve je odradio kako im je obećao. Dašak vjetra na balkanu, uradio je sve, jadni mi.

ODGOVORITE
Name

Arm

12.11.2019 10:13

Ovaj višković mi izgleda pošten čovjek i nije mi jasno kako može da ovako svojski brani ovu glupu i ničim obavezujuću deklaraciju koja nema nikakvu snagu,osim što nas može odvesti u propast.Da li je moguće da su svim poslanicima u vladajućoj većini isprani mozgovi.pa niko od njih nema svoje ja ni 1%.

Name

...RE

12.11.2019 10:51

Iskreno, oupšteno sam na strani opozicije ali mislim da je Višković relativno objektivan i pošten.Šteta ŠTO NEMA VEĆU MOĆ U SNSD!

Name

Lale

12.11.2019 11:33

Jake ti skupštine.

Name

DUDUK

12.11.2019 09:50

Dobar nam je ovaj nas Duduk. Kako izglasa i usvoji ovu deklaraciju od jutros nam je zivot bolji za 113%. U Republici nam TECE MED I MLIJEKO. Penzije naglo skocile, a o borackom , djecijem dodatku i invalidninama dane pricam koliko su porasli. Od danas je MINIMALAC 1200 km , otvorene nove fabrike, a omladina vise ne ceka pred stranim ambasadama za odlazak u EU. Zbog cega bi mladi isli vani raditi kada im je od jutros bolje ovde ,a oni koji se slucajem nisu zaposlili dobijace preko biroa za zaposljavanje po 500 km mjesecno pomoci. Vidite da nije sve tako CRNO da nas veliki vodja Duduk, crvena sekta, klimoglavci i dupeuvlakaci misle na svoje gradjane.

ODGOVORITE
Name

dott

12.11.2019 10:00

Jagnjići, prasići, šatori i pjesma ričem bučem niz Mokranjske strane slogan SNSD-a za gradske izbore u BL

ODGOVORITE
Name

Osmatrač

12.11.2019 10:21

Evo upravo gledam sa prozora OHR se ubrzano pakuje za bježaniju !

ODGOVORITE
Name

Luka.

12.11.2019 14:11

I ja isto gledam. Bježe. Ha ha ha ha ga ha ha ha.

Name

Jugoslav

12.11.2019 10:41

Sta sad ? OHR će se prepasti i otići, bar ja to tako vidim..

ODGOVORITE
Name

Luka

12.11.2019 14:10

Da tako če biti. Koje gluposti slušamo a život prolazi.

Name

kuku nama sa nama

12.11.2019 11:10

Ua koji dan ide "rikverc sjednica"..da se vrati nadležnost na BH,haha

ODGOVORITE
Name

Tajming ?

12.11.2019 12:42

Gospodo, zašto to tražite danas, 2019. godine ? Gdje ste bili kada su oteli Brčko Republici Srpskoj. Ono štu su borci VRSa svojim životima sačuvali, Vaš je Milorad ćuteći predao. Zašto tada uvažei premijer valde nije reagovao? Zašto niste reagovali kada je Vaš Čavio prosipao šuplju priču i prijetio navodnom građanskom neposlušnošću, dok su se silne odluke nametale od strane visokog predstavnika ? Kakva Vas je muka sada natjerala da pokazujete zube? Ako ako, pokazujte ih, pa budite spremni da za Milorada i u prvim redovima stojite kada sila bude reagovala. Ili ćete ipak gurati sirotinju, koja nema članske knjižice Vaše jednoumne partije ?

ODGOVORITE
Name

reality

12.11.2019 12:45

Nista srbi povuci se iz instutucija BiH nemojte vise dolaziti na posao i zavrsena stvar, ne znam sta ste cekali svo ovo vrijeme.

ODGOVORITE
Name

BUŠAČ

12.11.2019 13:19

Pošto će biti prasetina i janjetina za Miloradove Banjalučke Srbe sa cijenom na obrazu.

ODGOVORITE
Name

Лука Лабан

12.11.2019 13:39

Није ми јасно зашто Додик тражи да се и опозиција сложи са њима кад му они не требају, кад има већину.

ODGOVORITE
Name

Doboj

12.11.2019 20:35

Krenula predizborna kampanja! I to vrlo živopisno :) mora da se stolice opasno ljuljaju :)

ODGOVORITE