Muzikoterapija je dobra za razvoj!

Muzikoterapija se preporučuje i kod zdravih ljudi, radi stimulisanja psihomotornog razvoja, povećanja kreativnosti i produktivnosti, razvoja duhovnosti, psihoprofilaksi i u prevenciji poremećaja

Zdravlje 13.08.2019 | 12:10
Muzikoterapija je dobra za razvoj!
U mnoštvu metoda, kao vid lečenja, sve više se pominje i primenjuje terapija muzikom. Zvuk i muzika se koriste u dijagnostikovanju određenog zdravstvenog problema, a potom i u terapijske svrhe. Primenljivi su u svim granama medicine, a posebno kod osoba sa specijalnim potrebama, gluvih, slepih, autističnih...

Stručnjaci, međutim, ističu da treba da se primenjuje i kod zdravih, radi stimulisanja psihomotornog razvoja, povećanja kreativnosti i produktivnosti, razvoja duhovnosti, psihoprofilaksi i u prevenciji poremećaja. Muzikoterapijom bi trebalo da budu obuhvaćena i deca u obdaništima, jer kod mališana stimuliše kreativnost.

Deca često zbog izražene treme nisu u stanju da postignu bolje rezultate u oblastima kojima se bave, a muzikoterapija može da im pomogne. Ona bi, zapravo, trebalo da se primenjuje od dana začeća, pa sve do duboke starosti. Ravnopravno u bolničkim i vanbolničkim uslovima, naglašavaju stručnjaci.

Novosti
foto:internet

Komentari / 0

Ostavite komentar