Neisplaćivanje plata - krivično djelo

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Srpske u koji se na inicijativu Saveza sindikata uvodi novo krivično djelo - povreda osnovnih prava radnika, koje se posebno odnosi na neisplaćivanje plata radnicima i neuplaćivanje doprinosa.

Republika Srpska 06.12.2012 | 10:14
Neisplaćivanje plata - krivično djelo
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Srpske u koji se na inicijativu Saveza sindikata uvodi novo krivično djelo - povreda osnovnih prava radnika, koje se posebno odnosi na neisplaćivanje plata radnicima i neuplaćivanje doprinosa."Nacrtom se u Krivični zakon Republike Srpske uvodi i krivično djelo nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, zbog donošenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici Srpske", rekla je ministar pravde Gorana Zlatković. Ona je navela da je Nacrtom krivičnog zakona Republike Srpske minimalna novčana kazna sa 500 KM smanjena na 300 KM, s obzirom na ukupno stanje u društvu. "U Nacrt krivičnog zakona uvedeno je i krivično djelo zloupotrebe u postupku javnih nabavki. Izmijenjen je i dosadašnji član zakona koji je propisivao krivično djelo primanja mita na način da će se kaznom zatvora od dvije do 10 godina kazniti službeno ili odgovorno lice koje primi poklon i drugu korist ili koje primi obećanje poklona za sebe ili drugog", pojasnila je Zlatkovićeva na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Vlade. Prema njenim riječima, za davanje mita propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina zatvora za svakoga ko službenom ili odgovornom licu ponudi ili obeća poklon ili drugu korist. Zlatkovićeva je rekla da je Nacrtom zakona o Krivičnom postupku Republike Srpske izmijenjen i dosadašnji član zakona 353 koji se odnosi na protivzakonito posredovanje, te se propisuje novo krivično djelo trgovina uticajem. Ona je navela da je za krivično djelo nasilja u porodici predviđena novčana kazna ili kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine. Zlatkovićeva je istakla da je namjera resornog resornog ministarstva da se nakon izmjena i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske ide na donošenje Krivičnog zakonika Srpske. Ona je podsjetila da je resorno ministarstvo pristupilo izmjenama Krivičnog zakona Republike Srpske i zbog inicijative Republičkog Ombudsmana za djecu i pooštravanja sankcija za počinioce krivičnih djela koja se odnose na zlostavljanje djece, određenja zastare za krivična djela počinjena na štetu djeteta, kao i uspostavljanje registra baze počinilaca svih krivičnih djela na štetu djeteta. Zlatkovićeva je dodala da će Vlada predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske da ovaj dokument bude upućen u javnu i stručnu raspravu. Ona je rekla da je Vlada utvrdila i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku Republike Srpske.

Komentari / 0

Ostavite komentar