Poništena smjena Mirka Stanetića

Mir­ko Sta­ne­tić je ne­za­ko­ni­to smi­jenjen sa po­zi­ci­je ge­ne­ral­nog di­re­kto­ra Uni­ver­zi­tet­skog kli­ni­čkog cen­tra RS, pre­su­dio je banjalu­čki Okru­žni sud i na­re­dio Vla­di RS da po­ni­šti rje­šenje o ra­zrje­šenju.

Republika Srpska 12.12.2017 | 08:08
Poništena smjena Mirka Stanetića
Sud je pra­vo­sna­žnom pre­su­dom od 8. no­vem­bra dao Vla­di RS rok od 30 da­na za po­ni­šta­vanje spor­ne odlu­ke, što zna­či da joj je os­ta­lo još sa­mo ne­ko­li­ko da­na da do­ne­se dru­go rje­šenje.

In­for­ma­ci­ja je pot­vrđe­na i u Pra­vo­bra­ni­laš­tvu RS, ko­je je u ovom spo­ru zas­tu­pa­lo Vla­du.

Vla­da mo­ra da is­pla­ti Sta­ne­ti­ću 1.077 KM na osno­vu tro­ško­va upra­vnog spo­ra.

Sta­ne­tić će na­do­kna­du ra­zli­ke pla­te tra­ži­ti par­ni­com u Osno­vnom su­du u Banjalu­ci.

(BN/Capital.ba)

Komentari / 8

Ostavite komentar
Name

Stevandić

12.12.2017 08:24

Nemoguće....čavka sam lično to gledao i gledao i ja i moji suradnici predložili da se on smjeni....ljudi moji i taj sud....pa ti ništa ne možeš reć....

ODGOVORITE
Name

DEGOTHIA

12.12.2017 10:21

OČEKIVANA PRESUDA - ALI JE I DOGOVORENA... NIJE BITNO DIREKTORSKO MJESTO BITNA JE ŠTETA - BIĆE TO NAJMANJE 120 HILJADA KM SA KAMATAMA PLUS TROŠKOVI POSTUPKA. ZNAO JE TO I STANETIĆ PA JE ODMAH POSLIJE SMJENE KUPIO SEBI NOVI AUTOMOBIL. TUŽNO JE JEDINO DA ĆE SE TO ISPLATITI SA RAČUNA UKC RS OD NOVCA IZ VELIKOG KREDITA KOJI USKORO STIŽE... A VI ZDRAVSTVENI RADNICI I PACIJENTI PJEVAJTE RODOLJUBIVE PJESME

Name

Re Stevandic

12.12.2017 11:20

ovi DNS pakosnici nikad ne spavaju

Name

Re DEGOTHIA

12.12.2017 11:52

Tu je ključ ovog predmeta! Odradio posao za Šefa, a biće mu plaćeno ovako.

Name

Pavic

12.12.2017 12:29

Ima i Pavić svoje ljude u pravosudju,nemojte me tako lako otpisivati.Stevandic jos malo istorija i zatvor!

Name

MG Re Degotia

12.12.2017 11:28

A vi medicinski radnici sto prije se prihvatite crvene partijske knjizice,glasajte za crvene, a onda sledece cetiri godine kukajte do sledecih izbora, i tako u krug!

ODGOVORITE
Name

DEGOTHIA

12.12.2017 12:23

DRAGI MG - NEMAM CRVENU KNJIŽICU I NIKAD JE NISAM NI IMAO... ZDRAVSTVENI RADNIK NISAM - SAMO SAM DOBRO OBAVJESTEN... DAKLE SA ISTE STRANE SE JAVLJAMO....

Name

mirko

12.12.2017 12:05

spavas li mirno vlado?

ODGOVORITE