Sutra o ekonomskoj politici i budžetu

Narodna skupština Republike Srpske razmatraće sutra po hitnom postupku Prijedlog ekonomske politike i Prijedlog budžeta za 2013.

Republika Srpska 01.12.2012 | 05:15
Sutra o ekonomskoj politici i budžetu
Narodna skupština Republike Srpske razmatraće sutra po hitnom postupku Prijedlog ekonomske politike i Prijedlog budžeta za 2013. godinu u iznosu od 1,945 milijardi KM. Ekonomskom politikom kao ciljevi definišu se pozitivan privredni rast, očuvanje radnih mjesta, fiskalna stabilnost, socijalna održivost i pravičnija preraspodjela. Ovim dokumentom prvenstveno su obuhvaćena makroekonomska kretanja u Republici Srpskoj i projekcije makroekonomskih pokazatelja u 2013. godini sa predviđanjem investicionih aktivnosti. Poseban akcenat u politikama javnog sektora stavljen je na regulatornu reformu, tržište rada, energetiku, energente i poljoprivredu, a mjere definisane u ovoj ekonomskoj politici usklađene su sa budžetom za 2013. godinu i drugim izvorima finansiranja, te strateškim dokumentima Republike Srpske. U skladu sa ciljevima ekonomske politike, Vlada će u narednoj godini raditi na unapređenju poslovnog ambijenta s ciljem povećanja konkurentnosti domaće privrede, stabilnosti javnih preduzeća, evropskim integracijama, regionalnoj saradnji i smanjenju negativnih efekata ulaska Hrvatske u EU, saopšteno je ranije iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću. Projekcije prihoda u budžetu za narednu godinu zasnovane su na kretanju u ranijem periodu i periodu deset mjeseci 2012. godine, rebalansu budžeta za 2012. godinu, uključujući jednokratne uticaje i procijenjene efekte zakonskih odredbi na pojedinim vrstama prihoda. Prijedlogom budžeta za 2013. godinu rashodi za lična primanja smanjeni su za 56,5 miliona u odnosu na ovu godinu i iznose nešto više od 642 miliona KM. Doznake za socijalnu zaštitu povećane su na 254,8 miliona maraka, izdvajanja za borački dodatak povećana sa 34,7 miliona na 49,3 miliona KM, dok je za program socijalnog zbrinjavanja radnika predviđeno 13 miliona KM. Planirano je izdvajanje za Fond PIO u iznosu od 156 miliona KM, dok stavka za nerazvijene opštine iznosi milion KM. Ukupne subvencije iz budžeta smanjene su za oko tri miliona maraka u odnosu na ovu godinu i projektovane su na 114,2 miliona KM. Povećane su subvencije za investicije i zapošljavanje u iznosu od dva miliona KM umjesto ovogodišnjih milion maraka. Za subvencije kamatnih stopa za stambene kredite za mlade i mlade bračne parove predviđeno je milion maraka. Subvencije za razvoj poljoprivrede i sela iznose 60 miliona KM, a za "Željeznice Republike Srpske" 25 miliona KM. Predviđeno je smanjenje i ukupnih grantova za 12,6 miliona na 25,6 miliona KM. Grantovi za neprofitne organizacije smanjeni su sa milion na 400.000 KM, dok grant za poslaničke klubove iznosi 500.000 maraka. Grant za kulturu smanjen je sa 1,1 milion na 500.000 KM, dok su tekući grantovi vjerskim i etničkim organizacijama i udruženjima sa 5,3 miliona smanjeni na 300.000 KM. Narodna skupština razmatraće po hitnom postupku i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2013. godinu, Prijedlog zakona o doprinosima i Prijedlog zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske, po hitnom postupku, predlaže se umanjenje osnovnih koeficijenata za 10 odsto. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, predlaže se smanjenje i plata stručnih saradnika u sudovima i tužilaštvima. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji predviđa se smanjenje plata ovim kategorijama za 10 odsto. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske predviđaju se uštede tako što će se osnovni koeficijenti umanjeni za 10 do 25 odsto umanjiti za dodatnih 10 odsto. Početak 11. posebne sjednice Narodne skupštine Srpske zakazan je za sutra sa početkom u 10.00 časova.      

Komentari / 0

Ostavite komentar