Za vlast SNSD-a zakon ne važi

Na sjednici Skupštine opštine Rogatica, održanoj juče, odbornici su usvojili Program korišćenja sredstava po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2017. godini. Usvajanju ovog dokumenta prethodila je zakonom predviđena procedura: načelnik opštine obratio se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS zahtjevom broj 01-323-1/17 dana 27. 02. 2017. godine, a Ministarstvo je Rješenjem broj 12. 06. 02-332-164/17 na osmi mart dalo saglasnost na ovaj Program kojim je predviđeno za koje namjene će Opština Rogatica u ovoj godini potrošiti 724. 113,00 KM. I tu je, na prvi pogled, sve urađeno u skladu sa zakonom. Ali samo na prvi pogled.

Republika Srpska 05.04.2017 | 14:13
Za vlast SNSD-a zakon ne važi
Članom 89. stav 8. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama (Službeni glasnik Republike Srpske broj 60/13) decidirano je propisano:  „Naknada iz stava 6. ovog člana uplaćuje se na račun javnih prihoda opštine ili grada , a koristi se za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrasktrukture  i drugih objekata na ruralnim područjima jedinice lokalne samouprave sa koje potiču prodati sortimenti, a na osnovu godišnjeg plana o utrošku namjenskih sredstava koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede“.

Međutim, Programom na koji je ministarstvo dalo saglasnost opštini Rogatica za 2017. godinu predviđen je projekat grijanja opštine 50.000 KM, krovopokrivački radovi na centralnoj opštinskoj Osnovnoj školi  „Sveti Sava“  u vrijednosti od 200.00 KM, zatim zamjena vanjske i unutrašnje stolarije na SŠC „27 januar“ u iznosu od 100.00 KM, te  izgradnja pješačke staze (trotoara) na dijelu magistralnog puta M 19,3 benzinska stanica „Nestro“ – ciglana u iznosu od 40.000 KM.

Zgrada opštine Rogatica nalazi se u strogom centru grada, osnovna i srednja škola u centralnim gradskim naseljima, a potez na kome se namjerava graditi pješačka staza-trotoar parama od šuma je prigradsko naselje.Kako je načelnik opštine uspio ubijediti ministra da su ovo ruralna područja i izdejstvovati saglasnost ostaje nam samo da nagađamo, ali da je prekršen zakon o šumama i da se sredstva koja ubire opština po osnovu prodaje šumskih sortimenata namjeravaju nenamjenski korsititi vidljivo je već na prvi pogled.

U svemu tome pažnje je vrijedna činjenica da je načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić, šumarski inženjer, koji je do pred same izbor na funkciju načelnika bio direktor ŠG „Sjemeć“ i da više nego dobro poznaje i oblast i zakone kojima je ona uređena.

U Rogatici niko ne spori da je potrebno prekriti osnovnu i zamijeniti stolariju na srednjoj školi, ali zar vlast ima pravo da ovako grubo izigrava zakone Republike Srpske i da im se ruga naočigled javnosti?

Rješenje kojim je ministarstvo dalo opštini Rogatica saglasnost na trošenje para od šuma po protivzanitom programu je konačan upravni akt protiv koga nije dozvoljena žalba, nego se samo može tužiti okružnom sudu. Pošto niko nije zainteresovan da se sudi sa ministarstvom oko ovoga, a odbornici su usvojili program ovakav kakav jeste, opština Rogatica će u ovoj godini velike pare od više stotina hilajda KM legalno potrošiti na nezakonit način.

Prošle 2016. godine, dok je načelnik opštine Rogatica bio Tomislav Puhalac  iz SDS a Milorad Jagodić iz SNSD (sadašnji načelnik opštine) direktor ŠG „Sjemeć“ opština Rogatica imala je Program korišćenja sredstava po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata urađen u skladu sa zakonom.

Uprkos tome JP „Šume Srpske“ po ovom osnovu opštinskom budžetu u 2016. godini nisu doznačile ni jedne KM od oko 700.000 koliko joj je pripadalo. Sve ove pare prebačene su opštinskom budžetu tek u 2017. godini kada je na funkciju načelnika opštine došao Milorad Jagodić iz SNSD. Plus 130.000 KM zateznih kamata zbog kašnjenja u isplati. Na ovo treba dodati i 724.113,00 KM za ovu godinu, što u ukupnom zbiru iznosi preko 1,5 milion KM namjenskih sredstava za koje postoji opravdana sumnja da će biti nenamjenski potrošena.

(BN)

Komentari / 2

Ostavite komentar
Name

Ima suda..

06.04.2017 11:21

Važi važi.. Za njih važe zakoni partije. I sud partije, koji je iznad svih sudova, sud nad sudovima, sud svih sudova. I kapa ovom opljačkanom i osiromašenom, krezavom i neošišanom, ali zato veselom, razdraganom i raspjevanom narodu.

ODGOVORITE
Name

kameleon

06.04.2017 20:33

Muka kad nema para, a još veća kad ih ima. Svi bi da nešto ušićare.

ODGOVORITE