U istoriju idu centri javne bezbjednosti

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima.

Republika Srpska 24.11.2016 | 15:36
U istoriju idu centri javne bezbjednosti
Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima pristupilo se radi njegovog usklađivanja sa Zakonom o republičkoj upravi, kojim je Republička uprava Civilne zaštite stekla status samostalne republičke upravne organizacije.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću saopšteno je da se u novom prijedlogu zakona mijenja i naziv osnovnih organizacionih jedinica van sjedišta ministarstva, tako što se naziv “centar javne bezbjednosti” mijenja nazivom “policijska uprava”, dok se riječi “stanica javne bezbjednosti” brišu.

U pogledu potrebnog radnog iskustva za izbor direktora policije umjesto tri predloženo je pet godina radnog iskustva, na radnim mjestima za koja su predviđeni čin glavni inspektor ili viši čin, navodi se u saopštenju.

Između ostalog, predlaže se i da se radnici zatečeni na radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a koji na dan stupanja ovog zakona imaju više od 20 godina efektivnog radnog staža na poslovima stručne spreme oslobađaju od obaveze polaganja stručnog ispita.

Usvojen prijedlog Zakona o visokom obrazovanju

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Prijedlog zakona o visokom obrazovanju kojim se uređuju principi i ciljevi visokog obrazovanja, nivoi i vrste visokog obrazovanja, osnivanje i organizacija i rad visokoškolskih ustanova.

Prijedlogom zakona se uređuje i obezbjeđenje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička djelatnost visokoškolskih ustanova, prava i obaveze akademskog osoblja i studenata, tijela u oblasti visokog obrazovanja, finansiranje visokoškolskih ustanova, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

“Razlog za donošenje Zakona o visokom obrazovanju je sadržan u neophodnosti usklađivanja sistema visokog obrazovanja Republike Srpske sa kontinuiranim promjenama u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, a koje su se desile od usvajanja važećeg Zakona o visokom obrazovanju”, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

U saopštenju se dodaje da je tokom primjene postojećeg Zakona o visokom obrazovanju uočeno da određena zakonska rješenja treba preciznije i jasnije ili u potpunosti na drugačiji način definisati, a na što je ukazano i kroz primjedbe koje su dolazile od visokoškolskih ustanova, studenata i drugih društvenih partnera.

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti.

Ovim zakonom preciznije je definisana zbirka u sastavu kao stručno obrađena cjelina muzejske građe unutar ustanove koja obavlja muzejsku djelatnost, kao i unutar drugog pravnog lica.

Jedna od novina u ovom zakonu odnosi se na proceduru osnivanja i početka rada muzejskih ustanova, u smislu da je propisano da ministar rješenjem imenuje komisiju koja utvrđuje ispunjenost uslova za osnivanje i početak rada muzejske ustanove.

(Srna)

Komentari / 6

Ostavite komentar
Name

Značajne promjene

24.11.2016 15:46

To što je od policije napravljena stranačka vojna hunta to nikom ništa

ODGOVORITE
Name

Načelnik Šahbaz ZV

24.11.2016 16:23

Nedadoše mi ni godinu da sastavim kao Načelnik. A taman sam razradio poslove oko šverca na Drini. Moj zamjenik zvani Osigurana kosačica na rate te takođe razočaran.

ODGOVORITE
Name

Cccc

24.11.2016 16:30

Ti stvarno ništa ne znaš. Pusti struku da radi i unaprijeđuje bezbjednost .

ODGOVORITE
Name

Pandur

24.11.2016 16:36

Uvodi se sapka,mijenja se naziv CJB u Policijske uprave,onsnivaju se nove uprave u sjedistu MUP-a. Oni sve rade osim onog sto trebaju. Jos je samo ostalo da uvedu i postaje.

ODGOVORITE
Name

Dragan

24.11.2016 17:48

Na kraju će Mile sve da uskladi sa hrvatskim interesima.

ODGOVORITE
Name

svaka čast

24.11.2016 21:40

Prilagođavamo se HR nomenklaturi...