Slovenci tuže Hrvate

Vlada Slovenije podnela je tužbu Evropskom sudu za ljudska prava protiv Hrvatske.

Region 21.10.2016 | 07:44
Slovenci tuže Hrvate
Tužba je podnesena zbog odnosa hrvatskih pravosudnih i izvršnih organa prema imovini i potraživanjima Ljubljanske banka d.d. nakon raspada bivše SFRJ, saopštio je taj sud sa sjedištem u Strazburu.

"Prema navodima Vlade (Slovenije) podnosioca predstavke, Ljubljanska banka i njen ogranak u Zagrebu pokrenuli su postupak pred hrvatskim sudovima između 1991. i 1996. godine protiv brojnih hrvatskih preduzeća, tražeći vraćanje dugova po kreditima ugovorenim u bivšoj SFRJ, uglavnom 1980-ih", piše u saopštenju Evropskog suda dostavljenom Tanjugu.

Od 1994. godine, više od 80 takvih sudskih slučajeva se vodilo pred hrvatskim sudovima, dodaje se i precizira da slovenačka predstavka podnjneta Evropskom sudu za ljudska prava obuhvata 26 slučajeva.

"Neki od njih su još u toku, dok su neki završili s presudama koje uskraćuju Ljubljanskoj banci efektivan locus standi (pravo na žalbu) pred hrvatskim sudovima; konačno, u pojedinim slučajevima, presude sudova u korist banke nikada neće moći da budu primijenjene", prenosi Evropski sud navode zvanične Ljubljanje.

Slovenačka vlada smatra da je Hrvatska izvršila više kršenja člana Konvencije koji garantuje pravo na pravično suljenje.

"Prema njihovom mišljenju, Ljubljanska banka je bila (i još je) žrtva proizvoljnog tumačenja slovenačkog zakona od strane hrvatskih sudova, čime krše i hrvatske propise iz procesnog prava, što dovodi do stalnog samovoljnog uskraćivanja prava na žalbu Ljubljanskoj banci u dotičnim postupcima".

Slovenačka vlada navodi i povredu prava Ljubljanskoj banci na pravnu sigurnost, jednakost pred zakonom, i na jednak tretman suprotstavljenih strana u sudskom postupku.

Slovenci se takođe žale na nerazumne dužine trajanja postupaka i povredu prava na nepristrasan i nezavisan rad suda, zbog miješanja hrvatske izvršne vlasti u sudske postupke.

Pored toga, Ljubljana je u predstavci navela da je bilo nekoliko slučajeva ozbiljnog kršenja prava Ljubljanske banke u Hrvatskoj na mirno uživanje prava vlasništva, zabrane diskriminacije i prava na žalbu, navodi se u saopštenju Evropskog suda.

Izvor: Tanjug

Komentari / 0

Ostavite komentar