Dukićevo svjedočenje nerelevantno?!

Pretresno vijeće Haškog tribunala danas je potpuno isključilo iskaz bivšeg logoraša Branislava Dukića, koga je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić namjeravao da ove sedmice pozove za svjedoka odbrane.

Republika Srpska 28.11.2012 | 05:32
Dukićevo svjedočenje nerelevantno?!
Pretresno vijeće Haškog tribunala danas je potpuno isključilo iskaz bivšeg logoraša Branislava Dukića, koga je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić namjeravao da ove sedmice pozove za svjedoka odbrane. Vijeće je zaključilo da Dukićevo svjedočenje "nije relevantno za tačke koje se nalaze u optužnici". Istovremeno, Vijeće je djelimično isključilo i iskaz Radojke Pandurević, jer je pronašlo da su "neki dijelovi izjave relevatni za tačke optužnice". Odluka je donesena na zahtjev tužilaštva da se "isključe određeni dijelovi iskaza, jer nisu relevantni za optužnicu i govore o zločinima protiv Srba". Karadžić je ukazivao da materijali koje je ponudio "dokazuju zašto je Vojska Republike Srpske gađala ciljeve Armije BiH i objašnjavaju zašto su neki Srbi, možda, počinili krivična djela". S tim u vezi, Vijeće je zaključilo da Karadžić "nije optužen za gađanje snaga BiH, već za gađanje civila". Karadžić je izjavio da je razočaran takvom odlukom, ali ga je sudija O-Gon Knov prekinuo riječima da Vijeće "neće prihvatiti njegovu izjavu razočarenja", te da je sud "donio odluku, a optuženi zna koje korake može da preduzme ako nije zadovoljan". Predsjednika Saveza logoraša Republike Srpske Branislava Dukića, Karadžić je pozvao da bi govorio o političkoj i vojnoj situaciju u BiH prije izbijanja oružanih sukoba i o logorima u kojima su zatvarani, mučeni i ubijani Srbi. Dukić je bio je zatočen u logorima "Viktor Bubanj", u Centralnom zatvoru i u Hrasnici. Iskaz Radojke Pandurević dijelom se odnosi na zločine protiv Srba, uključujući njeno iskustvo i zapažanja iz logora Silos u Tarčinu, gdje je bila zatočena. Glavni pretres je nastavljen saslušanjem nekadašnjeg komandanta Igmanske brigade Vojske Republike Srpske Velimira Dunjića.

Komentari / 0

Ostavite komentar