Vlada RS danas O Zakonima o porezu na dobit i privatizaciji poslovnih zgrada

Vlada Republike Srpske razmatraće danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža.

Republika Srpska 23.02.2012 | 11:36
Vlada RS danas O Zakonima o porezu na dobit i privatizaciji poslovnih zgrada
Vlada Republike Srpske razmatraće danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža. Vlada će razmatrati i Informaciju o studentima deficitarnih zanimanja, kao i Izvještaj o saradnji institucija Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine u Hagu od 1. aprila do 31. decembra 2011. godine, najavljeno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Na dnevnom redu je i Informacija o realizaciji Studije klasične kuge svinja u Republici Srpskoj, te Informacija o realizaciji Programa suzbijanja infektivne anemije kopitara u Srpskoj i Informacija o realizaciji Strategije suzbijanja i iskorjenjivanja bruceloze u Republici Srpskoj u 2011 . godini. Pred ministrima je i Informacija o inicijativi "Željeznica RS" za nastavak nabavke četiri dnevne garniture vozova sa nagibnom tehnikom od španskog ponuđača Talgo i Informacija o koeficijentu ostvarivosti Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje. Vlada će razmatrati i Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2011. godinu, Prijedlog Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2012. godinu i Poslovni plana Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća za 2012. godinu. Sjednica počinje u 8.30 časova, a o načinu informisanja sa sjednice novinari će biti blagovremeno obaviješteni.