Dogovoren sporazum o programsko-projektnoj saradnji

Delegacije SNSD-a i SDP-a BiH postigle su sporazum o programsko-projektnoj saradnji u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti BiH od 2012.

Republika Srpska 01.11.2012 | 04:49
Dogovoren sporazum o programsko-projektnoj saradnji
Delegacije SNSD-a i SDP-a BiH postigle su sporazum o programsko-projektnoj saradnji u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti BiH od 2012. do 2014. godine koji sadrži određene ekonomske mjere za jačanje domaće proizvodnje i mjere koje se odnose na reformu javne uprave i Izbornog zakona. Na sinoćnjem sastanku u Sarajevu dogovoren je i set mjera za zaštitu domaće proizvodnje koje se ogledaju u zabrani uvoza određenih poljoprivrednih kultura u vrijeme kad one prispijevaju, raspodjela dividende Elektroprenosa BiH, zajednički nastup pred međunarodnim finansijskim institucijama kada je riječ o izgradnji tunela na Koridoru "Pet ce". Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je sinoć novinarima da su se delegacije SNSD-a i SDP-a BiH, kada je riječ o disparitetu u smislu vancarinskih opterećenja za robu koja izlazi iz BiH, dogovorile da nadležne agencije predlože Savjetu ministara BiH akta da bi se uveo reciprocitet. "Imali smo pasivnost nadležnih agencija koje su to pratile, ali nisu reagovale. Ovaj put smo ih zadužili da moraju u roku od 24 časa da dostave prijedlog akata nadležnim institucijama koje bi izjednačile praksu ako bi Srbija ili Hrvatska uvele neku mjeru", dodao je Dodik. Lider SNSD-a posebno je istakao dogovor o ukidanju valutne klauzule koja kod davanja kredita podrazumijeva vezivanje za neke valute izvan BiH. "Dogovorili smo zabranu valutne klauzule i da u zakonu utvrdimo da je to ništavno u svim ugovorima u kojim se to bude pojavilo u narednom periodu. Naravno, ne možemo da djelujemo retroaktivno, ali je praksa dovela do toga da su mnogi građani ojađeni, jer su uzimali kredite u konvertibilnim markama, a vezivani su za švajcarske franke ili neke druge valute", pojasnio je Dodik. Predsjednik SNSD-a rekao je da je dogovorena izmjena Zakona o Centralnoj banci /CB/ BiH gdje se predviđa da deset odsto sredstava obavezne rezerve banaka deponovanih kod CB BiH mogu da budu upotrijebljene za otkup obveznica državnih ograna. "Imamo potpuno nelogičnu situaciju da depozite držimo kod banaka koje imaju obavezu visoke rezerve, a onda nama po visokim kamata plasiraju sredstva", naveo je Dodik. Kada je riječ o Spoljnotrgovinskoj komori BiH, dogovoreno je da ova komora može samo prikupljati članarinu od privrednih subjekata koje ne prelaze dvije prosječne plate iz protekle godine, odnosno, da je to oko 1.500 KM. Govoreći o Elektroprenosu BiH, Dodik je naveo da je dogovoreno da se dobit od 100 miliona KM podijeli između dva entiteta za podršku javnim finansijama i da se 156 milina KM usmjeri ka investicionim projektima koji će biti utvrđeni u okviru Skupštine dioničara Elektroprenosa. Dodik je rekao da je dogovoreno da bi, u skladu sa praksama u zemljama okruženja, tužioci trebalo da budu sastavni dio zakonodavnog ili državnog sistema, odnosno da ih potvrđuju parlamenti, te da Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ provodi konkurse za imenovanje i utvrdi rang-liste. On je dodao da VSTS nakon provođenja konkursa i sastavljanja rang-listi, tu dokumentaciju treba da prosljeđuje Savjetu ministara, te entitetskim i kantonalnim vladama koji će utvrditi prijedloge parlamentima. "Parlamentni će imenovati glavne tužioce a oni svoje zamjenike, što podrazumijeva odgovornost prema parlamentu za rad", rekao je Dodik, napominjući da bi i VSTS u budućnosti trebalo da bude podijeljen na sudski i tužilački savjet, što će se rješavati strukturalnim dijalogom koji slijedi. Kada je riječ o reformi javne uprave, Dodik je rekao da je dogovorena izmjena Zakona o državnoj službi na način da se izjednače mandati odgovornih lica u ministarstvima, te da odgovornost državnih službenika kvartalno ocjenjuju imenovani ljudi u ministarstvima. Delegacije SNSD-a i SDP-a su, kada je riječ o izmjenama Izbornog zakona, postigle dogovor o uvođenju zatvorenih listi i da se ukida Glavni centar za prebrojavanje, jer će sve biti prebrojavano u opštinskim izbornim komisijama. Dodik je novinarima nakon sastanka, koji je trajao 6,5 časova, rekao da će sporazum koji su usaglasili sa SDP-om predočiti i SDS-u, HDZ-u BiH, HDZ-u 1990 i SBB-u. "Želim jasno reći da SNSD nastavlja da sarađuje sa političkim partijama, prije svega sa SDS-om u Republici Srpskoj o pitanjima na zajedničkom nivou i partnersvom sa SDP-om, dva HDZ-a i partnerima koje je izabrao sam SDP, odnosno SBB–om i da ćemo ići u sve što je potrebno sa stanovišta efikasnijeg funkcionisanja Savjeta ministara BiH", dodao je Dodik. Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija rekao je da su tokom sastanka definisane uzajamne obaveze i postignuta saglasnost o realizaciji "Mape puta" iz Brisela, mjerama za ubrzanje ekonomskog razvoja i set mjera za efikasniju javnu upravu. "Na kraju smo se dogovorili kako implementirati ovaj sporazum, odnosno kako unaprijediti međusobnu saradnju kroz kontinuirani dijalog", rekao je Lagumdžija. On je dodao da se najviše tokom sastanka razgovaralo o ekonomskim temama, odnosno zaštiti interesa domaćih proizvođača uvođenjem reciprociteta za firme iz BiH, odnosno dovođenja u isti položaj domaćih i stranih subjekata. "Dogovorena je mjera zabrane izvoza pšenice i kukuruza u vrijeme dospijeća za one koji primaju podsticaje i u okviru toga smo razgovarali kako da unaprijedimo podsticaje i postigli dogovor o uvođenju plavog dizela", rekao je Lagumdžija. Lider SDP-a je rekao da su definisani mehanizmi kojima se skraćuju administrativne procedure koje usporavaju realizaciju razvojnih projekata, kao i uvođenje novog koncepta poslovne registracije, kako bi BiH bila bolje rangirana u izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja. "Razgovarano je i o Centralnoj banci - kako omogućiti da dio obaveznih rezervi, u skladu sa standardima EU, budu u obveznicama države, entiteta i opština, kako je to u drugim zemljama. Takođe, bilo je riječi kako da Spoljnotrgovinska komora, ali i sve druge komore, ne budu mjesto troška za privredu", dodao je Lagumdžija. Prema njegovim riječima, razgovarano je i o Koridoru "Pet ce", odnosno gradnji tunela "Putnikovo brdo" između dva entiteta, te da se nađe zajednički koncesionar za dužu dionicu. "Konstatovano je da će, kada je riječ o graničnim prelazima, odnosno BIP-ovima, BiH biti u dramatičnoj situaciji ulaskom Hrvatske u EU, te da će se zajedno nastupiti pred Evropskom komisijom kako bi se prevazišlo to stanje. Ukoliko se ništa ne uradi, i Evropska komisija snosio dio odgovornosti", rekao je predsjednik SDP-a. Lagumdžija je napomenuo da je dogovoreno, s obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju da u narednom periodu bude sagledana mogućnost uvođenja diferencirane stope PDV-a. U delegaciji SNSD-a na jučerašnjem sastanku u prostorijama SDP-a, osim Dodika, bili su Aleksandar DŽombić, Željka Cvijanović, Nikola Špirić, Milorad Živković, Staša Košarac, Rajko Vasić i Slavko Mitrović. U SDP-ovoj delegaciji, osim Lagumdžije, na sastanku bili su Nermin Nikšić, Damir Hadžić, Denis Bećirović, Lidija Korać, Saša Magazinović i Jasenko Selimović.

Komentari / 0

Ostavite komentar