Da li je svjedok poznavao Kulina Bana?

U nastavku suđenja generalu Ratku Mladiću, danas je u Haškom tribunalu okončano svjedočenje vještaka tužilaštva Doroteje Henson, saslušan je Muhamed Kapetanović iz Sarajeva i započet iskaz penzionisanog britanskog pukovnika Ričarda Mola.

Republika Srpska 31.10.2012 | 09:42
Da li je svjedok poznavao Kulina Bana?
U nastavku suđenja generalu Ratku Mladiću, danas je u Haškom tribunalu okončano svjedočenje vještaka tužilaštva Doroteje Henson, saslušan je Muhamed Kapetanović iz Sarajeva i započet iskaz penzionisanog britanskog pukovnika Ričarda Mola.Vještak tužilaštva Doroteja Henson je za potrebe suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću izradila izvještaj o funkcionisanju kriznih štabova SDS-a i njihovom odnosu sa Vojskom Republike Srpske, koji je uvršten u dokaze u predmetu protiv generala Mladića. O funkcionisanju kriznih štabova, ona je ranije svjedočila u predmetima protiv Momčila Krajišnika, Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Odbrana je i u nastavku unakrsnog ispitivanja zastupala tezu da do prestanka funkcionisanja u maju 1992. godine vojne starješine JNA ili Vojske Republike Srpske nisu bile u sastavu kriznih štabova, te da bi to bilo u suprotnosti sa uputstvom o njihovom osnivanju od decembra 1991. godine. Branilac Miodrag Stojanović zaključio je da se i, prema podacima Hensonove, vidi da su oficiri Vojske Republike Srpske bili jedino u Kriznom štabu Srpske opštine Sanski Most. Prema nalazima Hensonove, krizni štabovi SDS-a su početkom 1992. bili "vlade u sjenci", koje su pripremale odvajanje srpske od muslimanske i hrvatske zajednice, razdvajanjem organa vlasti i preuzimanjem policijskih stanica. Muhamed Kapetanović dao je iskaz o incidentu od 22. januara 1994. godine, kada je nekoliko granata palo na Alipašino Polje u Sarajevu, gdje se svjedok, tada devetogodišnjak, igrao u snijegu sa još trojicom drugova. Svjedoka je granata pogodila u obraz, u ruku i nogu. Toga dana je u granatiranju Alipašinog Polja, u tadašnjoj Cetinjskoj i Ulici Klare Cetkin, poginulo šestoro djece. Kapetanović je rekao da tada nije znao ni kakva je bila granata, ni odakle je, niti ko ju je ispalio. U ispitivanju svjedoka pomenuto je da je u blizini mjesta incidenta bila komanda Štaba jedinice Armije BiH "Kulin Ban". U dodatnom ispitivanju tužilac Đulija Li pitala je Kapetanovića "da li je lično poznavao Kulina Bana" i da li zna "kojoj je vojsci pripadao". Na pominjanje Bana, koji je Bosnom vladao u 12. vijeku, nisu reagovali ni sudije, ni drugi zastupnici optužbe, niti odbrana, ali se nasmijao general Mladić. Na preformulisano pitanje da li je, prije ispaljivanja prve granate na Alipašino Polje, čuo otvaranje vatre iz zgrade "Kulina Bana", Kapetanović je odgovorio da nije. Pred kraj zasjedanja, tužilaštvo je izvelo svog 38. svjedoka u ovom postupku, penzionisanog britanskog pukovnika Ričarda Mola, koji je bio pripadnik posmatračke misije UN u Sarajevu. General Mladić pozdravio je Mola osmijehom i mahnuvši mu, a svjedok je uzvratio klimnuvši glavom. Tročlano Pretresno vijeće, koje od Mladića ranije u nekoliko navrata tražilo da se ne obraća svjedocima, nije primijetilo ovu komunikaciju između optuženog i svjedoka. Ričard Mol je ranije svjedočio na suđenju generalu Stanislavu Galiću i Radovanu Karadžiću. Posmatrači UN su utvrdili da je Sarajevsko-romanijski korpus Vojske Republike Srpske, kojim je komandovao Galić, "nasumično i neselektivno gađao grad". Mol je rekao da se često sastajao sa Galićem i da je iznosio proteste zbog granatiranja Sarajeva, te da je zaključio da je strategija Sarajevsko-romanijski korpus bila "strategija zatvaranja i da upotreba sile nije bila nužna". Glavni pretres biće sutra nastavljen.

Komentari / 0

Ostavite komentar